Důležité upozornění

Aktuality a informace

19. 09. 2014

Aktuální informace o úpravě kompozitních služeb AISEO

Podle informace MV ČR je předpokládáno pozastavení přímého přístupu do AISEO nejpozději ke dni 30. 6. 2015.

16. 09. 2014

Omezení provozu

Aktuální informace o omezení provozu základních registrů najdete zde. 

15. 09. 2014

Atest referenčního rozhraní informačního systému veřejné správy

Správa základních registrů získala atest referenčního rozhraní informačního systému veřejné správy "ISZR - Informační systém základních registrů".

11. 09. 2014

Zpráva o stavu provozu ZR - 26 měsíců produkčního provozu

V sekci média/tiskové zprávy byla zveřejněna Zpráva o stavu provozu ZR za období 26 měsíců produkčního provozu.

10. 09. 2014

Konference e-Government 20:10 v Mikulově ve dnech 9. - 10. září 2014

Správa základních registrů se zúčastnila konference pro státní správu a samosprávu v Mikulově ve dnech 9. - 10. září 2014.

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

 • pdf Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a dále zákon zřizuje Správu základních registrů (SZR).
 • pdf Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
  Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
 • pdf Příručka pro obce
  Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se týkají fungování ZR.
 • pdf Podmínky pro připojení AIS do ISZR
  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • pdf Provozní řád ISZR
  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.
 • pdf Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR
  Tento dokument popisuje práci uživatele v systému CA Service Desk Manager (SDM), který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu podpory dodavatele služeb. Systém uživateli umožňuje zadávat požadavky, sledovat jejich řešení, komunikovat s týmem podpory a získávat informace o všech důležitých provozních stavech poskytovaných služeb.

všechny důležité dokumenty