Důležité upozornění

Aktuality a informace

27. 01. 2015

Aktualizovaná verze návodu pro občana: "Stěhuji se, kam změnu (ne)hlásit?"

V záložce "Stěhuji se, kam změnu (ne)hlásit?" byla zveřejněna aktualizovaná verze číslo 3 návodu pro občana týkající se změny adresy trvalého pobytu.

16. 01. 2015

Co dělat, když v cizině ztratím doklady?

Na rozhraní CzechPOINT@office je spuštěna nová agenda sloužící k on-line ověření totožnosti osoby v případě, že občan v cizině nahlásí na zastupitelském úřadě ztrátu dokladu totožnosti.

15. 01. 2015

Report správy dat RPP

V aktualitách Registru práv a povinností byl zveřejněn reporting správy dat RPP, který obsahuje statistiky za období od doby spuštění ZR a statistiky měsíční - za prosinec 2014. 

13. 01. 2015

Zpráva o stavu provozu ZR - 30 měsíců produkčního provozu

V sekci média/tiskové zprávy byla zveřejněna Zpráva o stavu provozu ZR za období 30 měsíců produkčního provozu.

06. 01. 2015

Omezení provozu

Aktuální informace o omezení provozu základních registrů najdete zde.

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

 • pdf Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a dále zákon zřizuje Správu základních registrů (SZR).
 • pdf Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
  Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
 • pdf Příručka pro obce
  Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se týkají fungování ZR.
 • pdf Podmínky pro připojení AIS do ISZR
  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • pdf Provozní řád ISZR
  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.
 • pdf Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR
  Tento dokument popisuje práci uživatele v systému CA Service Desk Manager (SDM), který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu podpory dodavatele služeb. Systém uživateli umožňuje zadávat požadavky, sledovat jejich řešení, komunikovat s týmem podpory a získávat informace o všech důležitých provozních stavech poskytovaných služeb.

všechny důležité dokumenty