Důležité upozornění

Aktuality a informace

09. 04. 2015

Zpráva o stavu provozu ZR - 33 měsíců produkčního provozu

V sekci média/tiskové zprávy byla zveřejněna Zpráva o stavu provozu ZR za období 33 měsíců produkčního provozu.

02. 04. 2015

Přípravy na konferenci ISSS 2015 jsou v plném proudu

V posledních dnech vrcholí přípravy již 18. ročníku renomované konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě). Konference se bude konat ve dnech 13. a 14. dubna 2015 tradičně v...

02. 04. 2015

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - rok 2015 a statistiky počtu transakcí

V aktualitách ORG - převodník, byly zveřejněny grafy měsíčních statistik pro všechny AIS za období leden - březen 2015 a grafy počtu transakcí.

31. 03. 2015

Informace o zasílání ročních výpisů o využití údajů v registru osob

Počínaje dnem 11. 3. 2015 Správa základních registrů začala zdarma rozesílat roční výpisy o využívání údajů v registru osob. Právnické osoby a fyzické podnikající osoby, které mají...

17. 03. 2015

Dopis uživatelům CMS o připravované migraci služeb

Útvar sekce náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií JUDr. Jaroslava Strouhala vydal oznámení týkající se realizace projektu "Centrální místo Služeb...

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

 • pdf Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a dále zákon zřizuje Správu základních registrů (SZR).
 • pdf Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
  Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
 • pdf Příručka pro obce
  Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se týkají fungování ZR.
 • pdf Podmínky pro připojení AIS do ISZR
  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • pdf Provozní řád ISZR
  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.
 • pdf Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR
  Tento dokument popisuje práci uživatele v systému CA Service Desk Manager (SDM), který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu podpory dodavatele služeb. Systém uživateli umožňuje zadávat požadavky, sledovat jejich řešení, komunikovat s týmem podpory a získávat informace o všech důležitých provozních stavech poskytovaných služeb.

všechny důležité dokumenty