Důležité upozornění

Aktuality a informace

26. 09. 2014

Konference IOP a IROP: úspěchy a nové cíle a konference Stavební úřady 2014

Správa základních registrů se zúčastnila konference IOP a IROP: úspěchy a nové cíle v Pardubicích dne 24. září 2014 a konference Stavební úřady 2014 v Hradci Králové ve dnech 25. –...

23. 09. 2014

Jak si zřídit adresu pro doručování na přechodné bydliště?

Může nastat situace, že bydlíte na jiné adrese, než na adrese svého trvalého pobytu. V tomto případě jde o tzv. „přechodné bydliště“. Jak si zařídit to, aby vás úřady prostřednictvím...

19. 09. 2014

Aktuální informace o úpravě kompozitních služeb AISEO

Podle informace MV ČR je předpokládáno pozastavení přímého přístupu do AISEO nejpozději ke dni 30. 6. 2015.

16. 09. 2014

Omezení provozu

Aktuální informace o omezení provozu základních registrů najdete zde. 

15. 09. 2014

Atest referenčního rozhraní informačního systému veřejné správy

Správa základních registrů získala atest referenčního rozhraní informačního systému veřejné správy "ISZR - Informační systém základních registrů".

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

 • pdf Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a dále zákon zřizuje Správu základních registrů (SZR).
 • pdf Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
  Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
 • pdf Příručka pro obce
  Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se týkají fungování ZR.
 • pdf Podmínky pro připojení AIS do ISZR
  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • pdf Provozní řád ISZR
  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.
 • pdf Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR
  Tento dokument popisuje práci uživatele v systému CA Service Desk Manager (SDM), který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu podpory dodavatele služeb. Systém uživateli umožňuje zadávat požadavky, sledovat jejich řešení, komunikovat s týmem podpory a získávat informace o všech důležitých provozních stavech poskytovaných služeb.

všechny důležité dokumenty