Důležité upozornění

Aktuality a informace

17. 07. 2014

Hromadné výpisy pro obce

Informace k hromadným výpisům pro obce - tzv. změnovým sestavám.

08. 07. 2014

Zpráva o stavu provozu ZR - 2 roky produkčního provozu

V sekci média/tiskové zprávy byla zveřejněna Zpráva o stavu provozu ZR za období dvou let produkčního provozu.

01. 07. 2014

Základní registry veřejné správy – dvouleté výročí produkčního provozu!

Základní registry jedou naplno! Za dva roky produkčního provozu provedlo 2 255 připojených OVM k ISZR již přes 400 000 000 transakcí. Dále má 3 297 agendových...

01. 07. 2014

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - červen 2014 a statistiky počtu transakcí

V aktualitách ORG - převodník, byly zveřejněny grafy měsíčních statistik pro všechny AIS za období leden - červen 2014, grafy za měsíc červen 2014 a grafy počtu transakcí. 

20. 06. 2014

Informace o úpravě kompozitních služeb AISEO

Na základě jednání k eGON kompozitním službám ze dne 9. 10. 2013, byly připomínky konzultovány s věcným správcem AISEO, ROB (MV) a zároveň i s Hlavním Architektem eGovernmentu. Proto nám dovolte,...

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

 • pdf Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a dále zákon zřizuje Správu základních registrů (SZR).
 • pdf Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
  Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
 • pdf Příručka pro obce
  Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se týkají fungování ZR.
 • pdf Podmínky pro připojení AIS do ISZR
  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • pdf Provozní řád ISZR
  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.
 • pdf Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR
  Tento dokument popisuje práci uživatele v systému CA Service Desk Manager (SDM), který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu podpory dodavatele služeb. Systém uživateli umožňuje zadávat požadavky, sledovat jejich řešení, komunikovat s týmem podpory a získávat informace o všech důležitých provozních stavech poskytovaných služeb.

všechny důležité dokumenty