Důležité upozornění

Aktuality a informace

06. 12. 2016

Zveřejněn podrobný popis eGON služeb základních registrů

V sekci "Správci a vývojáři" byl nově zveřejněn podrobný technický popis nejvyužívanějších eGON služeb základních registrů:

01. 12. 2016

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - listopad 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - listopad 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v...

23. 11. 2016

Změna termínu odstávky RUIAN a ROS v kategorii "C"

Plánovaná odstávka registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) a registru osob (ROS) se z technických důvodů přesouvá ze 4. 12. 2016 na 11. 12. 2016 od 7.00 hod do 13.00 hod....

08. 11. 2016

Nejčastější chyby v přístupu k základním registrům

Některé orgány veřejné moci mají při přístupu ke službám základních registrů problémy s čerpáním údajů, které potřebují pro výkon svých agend. Nejčastější chyby a jejich řešení:

01. 11. 2016

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - říjen 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - říjen 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v...

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

 • pdf Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a dále zákon zřizuje Správu základních registrů (SZR).
 • pdf Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
  Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
 • pdf Manuál pro obce verze 1.05
  Manuál pro obce k využívání údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel (pro účely samospráv). Nahrazuje dřívější praxi poskytování tzv. změnových sestav obecními úřady s rozšířenou působností obcím I. a II. typu.
 • pdf Příručka pro obce verze 2.0
  Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se týkají fungování ZR.
 • pdf Podmínky pro připojení AIS do ISZR
  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • pdf Provozní řád ISZR
  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.

všechny důležité dokumenty