Důležité upozornění

Aktuality a informace

02. 09. 2015

Upozornění na postupnou expiraci certifikátů pro připojení k základním registrům

V současné době postupně dochází k expiraci certifikátů vydaných Certifikační autoritou SZR pro jednotlivé orgány veřejné moci (OVM) k identifikaci a autentizaci jednotlivých agendových...

02. 09. 2015

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - srpen 2015 a statistiky počtu transakcecí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - srpen 2015. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v...

31. 08. 2015

Správa základních registrů nabízí pracovní pozici - Správce sítě

Správa základních registrů  - odboru provozu ICT - nabízí pracovní pozici : Správce sítě

25. 08. 2015

Vypnutí SSLv3 v produkčním prostředí ISZR

Podle plánu bude od 1. 9. 2015 vypnut protokol SSLv3 na vnějším i vnitřním rozhraní produkčního prostředí ISZR.

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

 • pdf Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a dále zákon zřizuje Správu základních registrů (SZR).
 • pdf Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
  Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
 • pdf Příručka pro obce
  Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se týkají fungování ZR.
 • pdf Podmínky pro připojení AIS do ISZR
  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • pdf Provozní řád ISZR
  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.
 • pdf Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR
  Tento dokument popisuje práci uživatele v systému CA Service Desk Manager (SDM), který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu podpory dodavatele služeb. Systém uživateli umožňuje zadávat požadavky, sledovat jejich řešení, komunikovat s týmem podpory a získávat informace o všech důležitých provozních stavech poskytovaných služeb.

všechny důležité dokumenty