Důležité upozornění

Aktuality a informace

09. 10. 2014

"Elektronické volby"

Ve dnech 10. – 11. 10. 2014 proběhnou volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev...

08. 10. 2014

Zpráva o stavu provozu ZR - 27 měsíců produkčního provozu

V sekci média/tiskové zprávy byla zveřejněna Zpráva o stavu provozu ZR za období 27 měsíců produkčního provozu.

01. 10. 2014

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - září 2014 a statistiky počtu transakcí

V aktualitách ORG - převodník, byly zveřejněny grafy měsíčních statistik pro všechny AIS za období leden - září 2014, grafy za měsíc září 2014 a grafy počtu transakcí. 

01. 10. 2014

Souběžné provozování kompozitních služeb

V souvislosti s úpravou kompozitních služeb a jejich vystavením na produkčním prostředí bude docházet k řízenému ukončování souběhu používání starých (E159 a E160) a nových (E171 a...

26. 09. 2014

Konference IOP a IROP: úspěchy a nové cíle a konference Stavební úřady 2014

Správa základních registrů se zúčastnila konference IOP a IROP: úspěchy a nové cíle v Pardubicích dne 24. září 2014 a konference Stavební úřady 2014 v Hradci Králové ve dnech 25. –...

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

 • pdf Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a dále zákon zřizuje Správu základních registrů (SZR).
 • pdf Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
  Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
 • pdf Příručka pro obce
  Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se týkají fungování ZR.
 • pdf Podmínky pro připojení AIS do ISZR
  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • pdf Provozní řád ISZR
  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.
 • pdf Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR
  Tento dokument popisuje práci uživatele v systému CA Service Desk Manager (SDM), který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu podpory dodavatele služeb. Systém uživateli umožňuje zadávat požadavky, sledovat jejich řešení, komunikovat s týmem podpory a získávat informace o všech důležitých provozních stavech poskytovaných služeb.

všechny důležité dokumenty