Důležité upozornění

Aktuality a informace

14. 09. 2018

Možná bedostupnost testovacího prostředí CIS

V termínu od 20.09.2018 do 21.09.2018 budou probíhat technické práce na testovacím prostředí CIS, proto může být v těchto dnech testovací prostředí CIS nedostupné. 

06. 09. 2018

Nová verze agendového informačního systému působnostního Registru práv a povinností

Od 1. září 2018 je na produkčním prostředí nasazen nový agendový informační systém působnostní Registru práv a povinností (dále jen AISP RPP). Nová verze zachovává všechny předchozí funkcionality...

29. 08. 2018

Kompendium nezbytných úprav ohlášení agendy umožňující řízení o přestupcích

 Správné ohlášení takové agendy má přínos v tom, že orgány veřejné moci (OVM), řešící  v této agendě přestupky, budou mít přístup nejen k veřejně přístupným údajům ROS, RUIAN a...

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

všechny důležité dokumenty