Důležité upozornění

Aktuality a informace

15. 09. 2014

Atest referenčního rozhraní informačního systému veřejné správy

Správa základních registrů získala atest referenčního rozhraní informačního systému veřejné správy "ISZR - Informační systém základních registrů".

11. 09. 2014

Zpráva o stavu provozu ZR - 26 měsíců produkčního provozu

V sekci média/tiskové zprávy byla zveřejněna Zpráva o stavu provozu ZR za období 26 měsíců produkčního provozu.

10. 09. 2014

Konference e-Government 20:10 v Mikulově ve dnech 9. - 10. září 2014

Správa základních registrů se zúčastnila konference pro státní správu a samosprávu v Mikulově ve dnech 9. - 10. září 2014.

10. 09. 2014

Volby do obecních zastupitelstev 2014

Ve dnech 10. – 11. 10. 2014 proběhnou volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech. Správa základních registrů se podílela na...

05. 09. 2014

Využívání údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel

Ministerstvo vnitra ČR společně se Správou základních registrů zpracovali novou verzi Manuálu pro obce, ve kterém je uvedena změna týkající se zkrácení časového intervalu pro zpracování...

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

 • pdf Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a dále zákon zřizuje Správu základních registrů (SZR).
 • pdf Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
  Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
 • pdf Příručka pro obce
  Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se týkají fungování ZR.
 • pdf Podmínky pro připojení AIS do ISZR
  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • pdf Provozní řád ISZR
  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.
 • pdf Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR
  Tento dokument popisuje práci uživatele v systému CA Service Desk Manager (SDM), který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu podpory dodavatele služeb. Systém uživateli umožňuje zadávat požadavky, sledovat jejich řešení, komunikovat s týmem podpory a získávat informace o všech důležitých provozních stavech poskytovaných služeb.

všechny důležité dokumenty