Důležité upozornění

Aktuality a informace

09. 04. 2014

Zpráva o stavu provozu ZR - 21 měsíců produkčního provozu

V sekci média/tiskové zprávy byla zveřejněna Zpráva o stavu provozu ZR za období 21 měsíců produkčního provozu.

03. 04. 2014

Informace k výpadku v datovém centru

Dne 25. 3. 2014  v 11:42 hod. došlo v datovém centru Státní tiskárny cenin k technické závadě a následnému výpadku napájení technologií základních registrů (ZR). Správa...

01. 04. 2014

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - březen 2014 a statistiky počtu transakcí

V aktualitách ORG - převodník, byly zveřejněny grafy měsíčních statistik pro všechny AIS za období leden - březen 2014, grafy za měsíc březen 2014 a grafy počtu transakcí. 

17. 03. 2014

SZR zahájila dnem 17.3.2014 rozesílání záznamů o využívání údajů v registru obyvatel za rok 2013

Záznam o využívání údajů v základním registru zasílá správce příslušného základního registru bezplatně osobě, o které jsou údaje vedeny, má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, vždy za...

10. 03. 2014

Obcím se zjednoduší získávání údajů z registru obyvatel a z agendového informačního systému evidence obyvatel.

Ministerstvo vnitra ČR společně se Správou základních registrů připravilo, zejména pro ty úřady, které nemají zaregistrovaný svůj agendový informační systém, službu umožňující hromadný výdej...

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

 • pdf Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a dále zákon zřizuje Správu základních registrů (SZR).
 • pdf Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
  Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
 • pdf Příručka pro obce
  Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se týkají fungování ZR.
 • pdf Podmínky pro připojení AIS do ISZR
  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • pdf Provozní řád ISZR
  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.
 • pdf Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR
  Tento dokument popisuje práci uživatele v systému CA Service Desk Manager (SDM), který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu podpory dodavatele služeb. Systém uživateli umožňuje zadávat požadavky, sledovat jejich řešení, komunikovat s týmem podpory a získávat informace o všech důležitých provozních stavech poskytovaných služeb.

všechny důležité dokumenty