Důležité upozornění

Aktuality a informace

22. 07. 2015

Správa základních registrů nabízí pracovní pozici - Administrátor veřejných zakázek

Správa základních registrů / odbor back office SZR / oddělení ekonomické a majetkové  nabízí pracovní pozici - Administrátor veřejných zakázek 

14. 07. 2015

Správa základních registrů nabízí pracovní pozici - Správce sítě

Správa základních registrů  - odboru provozu ICT - nabízí pracovní pozici : Správce sítě

14. 07. 2015

Správa základních registrů nabízí pracovní pozici - Technický správce aplikace SharePoint

Správa základních registrů  - odbor provozu ICT - oddělení provozu ICT - nabízí pracovní pozici : Technický správce aplikace SharePoint

10. 07. 2015

Zpráva o stavu provozu ZR - 3 roky produkčního provozu

Následující dokument představuje shrnutí stavu provozu základních registrů za období 3 let produkčního provozu. 

03. 07. 2015

Základní registry spolehlivě slouží už 3 roky

Před třemi lety byl do ostrého provozu spuštěn nejrozsáhlejší projekt v historii elektronizace veřejné správy – systém základních registrů. Přestože jde o nesmírně komplikovaný systém...

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

 • pdf Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a dále zákon zřizuje Správu základních registrů (SZR).
 • pdf Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
  Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
 • pdf Příručka pro obce
  Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se týkají fungování ZR.
 • pdf Podmínky pro připojení AIS do ISZR
  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • pdf Provozní řád ISZR
  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.
 • pdf Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR
  Tento dokument popisuje práci uživatele v systému CA Service Desk Manager (SDM), který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu podpory dodavatele služeb. Systém uživateli umožňuje zadávat požadavky, sledovat jejich řešení, komunikovat s týmem podpory a získávat informace o všech důležitých provozních stavech poskytovaných služeb.

všechny důležité dokumenty