Důležité upozornění

Aktuality a informace

19. 12. 2014

Nové funkcionality Czech POINT

Od 20. 11. 2014 jsou v produkčním prostředí Czech POINT k dispozici nové verze formulářů, které jsou upravené o nové funkcionality ve vztahu k základním registrům. Související uživatelská...

18. 12. 2014

Kompozitní služby AISEO a AISC - informace na webu

Správa základních registrů vytvořila v sekci "Správci a vývojáři" na webu SZR novou záložku "Kompozitní služby AISEO a AISC".

16. 12. 2014

PF 2015

Správa základních registrů Vám děkuje za spolupráci v roce 2014 a přeje Vám mnoho úspěchů v roce 2015 – PF 2015.

15. 12. 2014

Doplňující informace k zadaným požadavkům na změnové sestavy

Správa základních registrů informovala, že ve dnech 1. a 2. 12. 2014 došlo k technické závadě na procesu zpracování změnových sestav pro obce.

11. 12. 2014

Zpráva o stavu provozu ZR - 29 měsíců produkčního provozu

V sekci média/tiskové zprávy byla zveřejněna Zpráva o stavu provozu ZR za období 29 měsíců produkčního provozu.

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

 • pdf Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a dále zákon zřizuje Správu základních registrů (SZR).
 • pdf Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
  Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
 • pdf Příručka pro obce
  Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se týkají fungování ZR.
 • pdf Podmínky pro připojení AIS do ISZR
  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • pdf Provozní řád ISZR
  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.
 • pdf Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR
  Tento dokument popisuje práci uživatele v systému CA Service Desk Manager (SDM), který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu podpory dodavatele služeb. Systém uživateli umožňuje zadávat požadavky, sledovat jejich řešení, komunikovat s týmem podpory a získávat informace o všech důležitých provozních stavech poskytovaných služeb.

všechny důležité dokumenty