Důležité upozornění

Aktuality a informace

08. 02. 2016

Měsíční statistiky provozu základních registrů - leden 2016

Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v  základních registrech ( ROB , ROS , RÚIAN ). Všechny orgány...

08. 02. 2016

Informace o přerušení provozu AISEO

Ve dnech 26. 2. 2016 od 17:00 až do 29. 2. 2016 do 6:00 bude přerušen provoz produkčního prostředí agendového informačního systému evidence obyvatel  - AISEO (evidence obyvatel, evidence...

08. 02. 2016

Zasílání ročních výpisů o využití údajů v registru osob

Počínaje dnem 9. 2. 2016 budou Správou základních registrů zdarma rozesílány roční výpisy o využívání údajů v registru osob. Právnické osoby a fyzické podnikající osoby, které mají...

02. 02. 2016

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - leden 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu...

28. 01. 2016

Seminář České bankovní asociace k základním registrům

28. 1. 2016 proběhl v budově centrály Komerční banky seminář, který uspořádala Česká bankovní asociace spolu se Správou základních registrů pro zájemce z oblasti bankovních služeb na...

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

 • pdf Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a dále zákon zřizuje Správu základních registrů (SZR).
 • pdf Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
  Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
 • pdf Příručka pro obce
  Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se týkají fungování ZR.
 • pdf Podmínky pro připojení AIS do ISZR
  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • pdf Provozní řád ISZR
  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.
 • pdf Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR
  Tento dokument popisuje práci uživatele v systému CA Service Desk Manager (SDM), který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu podpory dodavatele služeb. Systém uživateli umožňuje zadávat požadavky, sledovat jejich řešení, komunikovat s týmem podpory a získávat informace o všech důležitých provozních stavech poskytovaných služeb.

všechny důležité dokumenty