Důležité upozornění

Aktuality a informace

02. 03. 2015

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - rok 2015 a statistiky počtu transakcí

V aktualitách ORG - převodník, byly zveřejněny grafy měsíčních statistik pro všechny AIS za období leden - únor 2015 a grafy počtu transakcí.

27. 02. 2015

Vypnutí protokolu SSLv3 na vnějším a vnitřním rozhraní ISZR

Z důvodu zjištěné zranitelnosti komunikačního protokolu SSLv3 bylo Správou základních registrů rozhodnuto o vypnutí tohoto protokolu na vnějším i vnitřním rozhraní ISZR ke dni 31. 5. 2015...

27. 02. 2015

Výroční zpráva SZR za rok 2014

V sekci "O SZR", v záložce "Výroční zprávy", byla zveřejněna Výroční zpráva SZR za rok 2014.

26. 02. 2015

Ztotožnění pracovníků České pošty

Od 23. února 2015 jsou asistenti kontaktních míst veřejné správy Czech POINT provozovaných Českou poštou rovněž zapojeni do procesu ztotožnění vůči údajům v základních registrech, konkrétně vůči...

25. 02. 2015

SZR plní zákonné povinnosti dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Dne 16. 2. 2015 byla na SZR dokončena obecná kontrola v oblasti ochrany osobních údajů. Kontrolou lze konstatovat, že ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení jsou plně v souladu se zákonem č....

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

 • pdf Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a dále zákon zřizuje Správu základních registrů (SZR).
 • pdf Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
  Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
 • pdf Příručka pro obce
  Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se týkají fungování ZR.
 • pdf Podmínky pro připojení AIS do ISZR
  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • pdf Provozní řád ISZR
  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.
 • pdf Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR
  Tento dokument popisuje práci uživatele v systému CA Service Desk Manager (SDM), který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu podpory dodavatele služeb. Systém uživateli umožňuje zadávat požadavky, sledovat jejich řešení, komunikovat s týmem podpory a získávat informace o všech důležitých provozních stavech poskytovaných služeb.

všechny důležité dokumenty