Důležité upozornění

Aktuality a informace

02. 07. 2015

Základní registry spolehlivě slouží už 3 roky

Před třemi lety byl do ostrého provozu spuštěn nejrozsáhlejší projekt v historii elektronizace veřejné správy – systém základních registrů. Přestože jde o nesmírně komplikovaný systém...

26. 06. 2015

Seminář k čerpání údajů ze správních evidencí

Ve středu 24. 6. 2015 proběhl na půdě ministerstva vnitra  seminář na téma současné možnosti a budoucnost čerpání údajů ze správních evidencí, kterou pro ústřední správní úřady připravila...

09. 06. 2015

Zpráva o stavu provozu ZR - 35 měsíců produkčního provozu

V sekci média/tiskové zprávy byla zveřejněna Zpráva o stavu provozu ZR za období 35 měsíců produkčního provozu.

02. 06. 2015

Seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na téma "Kyberbezpečnost - více než zákon II"

SZR se zúčastnila semináře na téma "Kyberbezpečnost - více než zákon II" v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze dne 1. 6. 2015.

01. 06. 2015

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - rok 2015 a statistiky počtu transakcí

V aktualitách ORG - převodník, byly zveřejněny grafy měsíčních statistik pro všechny AIS za období leden - květen 2015 a grafy počtu transakcí.

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

 • pdf Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a dále zákon zřizuje Správu základních registrů (SZR).
 • pdf Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
  Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
 • pdf Příručka pro obce
  Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se týkají fungování ZR.
 • pdf Podmínky pro připojení AIS do ISZR
  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • pdf Provozní řád ISZR
  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.
 • pdf Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR
  Tento dokument popisuje práci uživatele v systému CA Service Desk Manager (SDM), který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu podpory dodavatele služeb. Systém uživateli umožňuje zadávat požadavky, sledovat jejich řešení, komunikovat s týmem podpory a získávat informace o všech důležitých provozních stavech poskytovaných služeb.

všechny důležité dokumenty