Důležité upozornění

Aktuality a informace

01. 10. 2015

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - září 2015 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - září 2015. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v...

25. 09. 2015

Upozornění na možné výpadky agendového informačního systému cizinců (AISC)

Dne 29.9.2015 v 15 hod. budou zahájeny práce na upgrade aplikačních serverů AISC. Z důvodu těchto prací lze v odpoledních hodinách očekávat výpadky v dostupnosti WS E162 a E163.

15. 09. 2015

Upozornění na postupnou expiraci certifikátů pro připojení k základním registrům

V současné době postupně dochází k expiraci certifikátů vydaných Certifikační autoritou SZR pro jednotlivé orgány veřejné moci (OVM) k identifikaci a autentizaci jednotlivých agendových...

14. 09. 2015

1. Vicemiss a Miss sympatie soutěže Miss Egovernment 2015 je z týmu Správy základních registrů

Miss Egovernment je soutěž o nejsypatičtější dámu české veřejné správy, kterou pravidelně vyhlašuje časopis Egovernment.

09. 09. 2015

Rozesílání záznamů o využívání údajů v registru obyvatel za rok 2014

Správa základních registrů zahájila rozesílání záznamů o využívání údajů z registru obyvatel za rok 2014 v podobě výpisů, které během příštích týdnů budou postupně doručovány do...

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

 • pdf Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a dále zákon zřizuje Správu základních registrů (SZR).
 • pdf Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
  Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
 • pdf Příručka pro obce
  Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se týkají fungování ZR.
 • pdf Podmínky pro připojení AIS do ISZR
  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • pdf Provozní řád ISZR
  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.
 • pdf Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR
  Tento dokument popisuje práci uživatele v systému CA Service Desk Manager (SDM), který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu podpory dodavatele služeb. Systém uživateli umožňuje zadávat požadavky, sledovat jejich řešení, komunikovat s týmem podpory a získávat informace o všech důležitých provozních stavech poskytovaných služeb.

všechny důležité dokumenty