Důležité upozornění

Aktuality a informace

03. 05. 2018

Popis porovnání volání služeb E20 a E29 - aktualizace dokumentu

V sekci "Správci a vývojáři" byl zveřejněn dokument    Popis porovnání volání služeb E20 a E29   . Dokument popisuje rozdíly mezi službou E20 rosCtiIco a E29 rosCtiSeznamIco...

02. 05. 2018

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - duben 2018 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - duben 2018. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v...

24. 04. 2018

Položka "Adresa úřadu" součástí údajů o adrese pobytu vydávaných z registru obyvatel

V souvislosti s nabytím účinnosti změnového zákona č. 456/2016 Sb. byla v červnu 2017 v produkčním prostředí ROB nasazena úprava služeb a programového vybavení v důsledku...

09. 04. 2018

Nová verze Katalogu eGON služeb a úprava popisu služeb E162 a E163

V sekci "Správci a vývojáři" byla zveřejněna nová verze Katalogu eGon služeb (9.6). Oproti předchozí verzi došlo k a ktualizaci popisů služeb E162 a E163 – doplnění atributu AdresaUradu 

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

všechny důležité dokumenty