Důležité upozornění

Aktuality a informace

27. 11. 2015

Úprava eGON služby E05 (robCtiPodleUdaju) vnějšího rozhraní ISZR

Na základě požadavku věcného správce registru obyvatel, připravuje Správa základních registrů úpravu eGON služby E05 (robCtiPodleUdaju), která zprostředkovává ztotožnění subjektu pomocí porovnání...

17. 11. 2015

Upozornění na postupnou expiraci certifikátů pro připojení k základním registrům

V současné době postupně dochází k expiraci certifikátů vydaných Certifikační autoritou SZR pro jednotlivé orgány veřejné moci (OVM) k identifikaci a autentizaci jednotlivých agendových...

11. 11. 2015

eIDAS do roka a do dne

Seminář s tímto prorockým názvem, na kterém byl jedním z hlavních přednášejících ředitel Správy základních registrů Michal Pešek, proběhl pod záštitou místopředsedy PSP ČR Jana Bartoška 10....

09. 11. 2015

Zpráva o stavu provozu ZR - 40 měsíců produkčního provozu

Následující dokument představuje shrnutí stavu provozu základních registrů za období 40 měsíců produkčního provozu.  

06. 11. 2015

SZR na setkání informatiků v Plzni

Ve dnech 5. - 6. 11. 2015 se zástupci Správy základních registrů zúčastnili každoročního setkání informatiků, které letos proběhlo v prostorách Krajského úřadu v Plzni.

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

 • pdf Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a dále zákon zřizuje Správu základních registrů (SZR).
 • pdf Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
  Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
 • pdf Příručka pro obce
  Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se týkají fungování ZR.
 • pdf Podmínky pro připojení AIS do ISZR
  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • pdf Provozní řád ISZR
  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.
 • pdf Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR
  Tento dokument popisuje práci uživatele v systému CA Service Desk Manager (SDM), který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu podpory dodavatele služeb. Systém uživateli umožňuje zadávat požadavky, sledovat jejich řešení, komunikovat s týmem podpory a získávat informace o všech důležitých provozních stavech poskytovaných služeb.

všechny důležité dokumenty