Důležité upozornění

Aktuality a informace

22. 05. 2015

OVM již provedly přes 600 000 000 transakcí v produkčním prostředí!

Orgány veřejné moci již od doby ostrého spuštění základních registrů (dne 1. 7. 2012) provedly prostřednictvím svých agendových informačních systémů celkem přes 600 000 000 transakcí...

22. 05. 2015

Informace k aplikaci AIS RPP Působnostní

V současné době dochází v některých případech k ukončení aplikace AIS RPP Působnostní vypršením time out. Tento stav je řešen dodavatelem.

21. 05. 2015

Odstávka aplikace Service Desk Manager

Z technických důvodů bude ve dnech 26. 5. 2015 a 27. 5. 2015 vždy od 16:00 do 22:00 provedena odstávka aplikace SDM.

19. 05. 2015

SZR pokračuje v realizaci projektu Kybernetická bezpečnost

Správa základních registrů je od roku 2013 držitelem certifikátů systémů řízení norem ISO 20000-1 a ISO 27001.

07. 05. 2015

Zpráva o stavu provozu ZR - 34 měsíců produkčního provozu

V sekci média/tiskové zprávy byla zveřejněna Zpráva o stavu provozu ZR za období 34 měsíců produkčního provozu.

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

 • pdf Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a dále zákon zřizuje Správu základních registrů (SZR).
 • pdf Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
  Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
 • pdf Příručka pro obce
  Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se týkají fungování ZR.
 • pdf Podmínky pro připojení AIS do ISZR
  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • pdf Provozní řád ISZR
  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.
 • pdf Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR
  Tento dokument popisuje práci uživatele v systému CA Service Desk Manager (SDM), který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu podpory dodavatele služeb. Systém uživateli umožňuje zadávat požadavky, sledovat jejich řešení, komunikovat s týmem podpory a získávat informace o všech důležitých provozních stavech poskytovaných služeb.

všechny důležité dokumenty