PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

1 2 3 4 5 6 10 20   Následující   ››

Upozornění Ministerstva vnitra na odstávku CIS/AISC

V termínu od 22.6.2018 16:00 hod. do 24.6.2018 24:00 hod. dojde k plánované odstávce systému CIS/AISC z důvodu migrace  provozního prostředí systému na nový HW. V této době nebude dostupné produkční prostředí ani pro uživatele, ani pro externí systémy. 

 

Odstávka základních registrů kategorie „C“

 V termínu 22.7. 2018 od 8:00 do 14:00 bude provedena odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C“. V uvedeném termínu nebudou  dostupné  základní registry, tudíž nebude možné využívat ani služeb elektronické identifikace prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA).  

 

Správný postup práce s notifikacemi a udržování datového kmene navázaného na ROB

Věcný správce základního registru obyvatel  implementátorům AIS poskytuje základní a ucelený postup zpracování notifikací ROB a dále vhodný postup, který má AIS používat při údržbě svého datového fondu navázaného na ROB prostřednictvím notifikací základních registrů. 

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - květen 2018 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - květen 2018. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období květen   2017 - květen 2018 a počet transakcí za měsíc květen 2018 (po jednotlivých dnech) .

 

Popis porovnání volání služeb E20 a E29 - aktualizace dokumentu

V sekci "Správci a vývojáři" byl zveřejněn dokument    Popis porovnání volání služeb E20 a E29   . Dokument popisuje rozdíly mezi službou E20 rosCtiIco a E29 rosCtiSeznamIco s ohledem na přechod od použití služby E20 na službu E29 . Služba E20 je prioritní a i když umožňuje omezení rozsahu vrácených údajů, je přednostně určena pro rychlé vracení všech evidovaných údajů k osobě .    

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - duben 2018 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - duben 2018. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období duben   2017 - duben 2018 a počet transakcí za měsíc duben 2018 (po jednotlivých dnech).  

 

Položka "Adresa úřadu" součástí údajů o adrese pobytu vydávaných z registru obyvatel

V souvislosti s nabytím účinnosti změnového zákona č. 456/2016 Sb. byla v červnu 2017 v produkčním prostředí ROB nasazena úprava služeb a programového vybavení v důsledku rozšíření položkové skladby vydávaných údajů ROB o označení „Adresa úřadu“. Po dobu 1 roku byla služba zpětně kompatibilní a OVM mohly při volání služby žádat odpověď s nebo bez příznaku „Adresa úřadu“. Od června 2018 nebude možno žádat o údaj o adrese pobytu bez příznaku adresy úřadu. OVM tak vždy obdrží odpověď s položkou „Adresa úřadu“. 

 

Nová verze Katalogu eGON služeb a úprava popisu služeb E162 a E163

V sekci "Správci a vývojáři" byla zveřejněna nová verze Katalogu eGon služeb (9.6). Oproti předchozí verzi došlo k a ktualizaci popisů služeb E162 a E163 – doplnění atributu AdresaUradu 

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - březen 2018 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2018 - březen 2018. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období   březen   2017 - březen  2018 a počet transakcí za měsíc březen  2018 (po jednotlivých dnech). 

 

Snížená dostupnost základního registru RÚIAN v rizikové skupině kategorie „C“

V termínu 24.3. 2018 od 7:00 do 25.3. 2018 20:00 byla ČÚZK oznámena snížená dostupnost základního registru RÚIAN v rizikové skupině kategorie „C“ . V případě potřeby Vám budou bližší informace sděleny na telefonním čísle 725 134 934. V uvedené termíny budou vybrané služby základních registrů nedostupné. 

 

Konečný termín vypnutí protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1

 Správa základních registrů oznamuje termíny, ke kterým budou vypnuty protokoly TLS 1.0 a TLS 1.1.

 

Odstávka základních registrů kategorie „C“

V termínu od 5. 5. od 14:00 do 6. 5. 2018 20:00  bude z technologických důvodů provedena odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C“ . V uvedeném termínu nebudou  dostupné  základní registry  ani produkční prostředí národní identitní autority (NIA).  

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - únor 2018 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období prosinec 2017 - únor 2018. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období   únor  2017 - únor 2018 a počet transakcí za měsíc únor 2018 (po jednotlivých dnech). 

 

Zasílání ročních výpisů o využití údajů v registru osob

Počínaje dnem 13. 2. 2018 budou Správou základních registrů zdarma rozesílány roční výpisy o využívání údajů v registru osob. Právnické osoby a fyzické podnikající osoby, které mají v registru osob zapsanou aktivní datovou schránku, obdrží za kalendářní rok 2017 seznam orgánů veřejné moci, které využívaly referenční údaje dané osoby a k jakým účelům. Výpis má informativní charakter a slouží ke kontrole přístupů k referenčním údajům osoby. 

 
1 2 3 4 5 6 10 20   Následující   ››