PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

1 2 3 4 5 6 10 20   Následující   ››

Odstávka základních registrů kategorie "C"

Dne 12. 8. 2017 od 14:00 do 15:00 bude provedena údržba systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C“. V uvedený termín nebudou registry dostupné. 

 

Základní registry oslavily pět let fungování

 V sobotu 1. července 2017 uběhlo přesně pět let od spuštění nejrozsáhlejšího projektu v historii elektronizace veřejné správy – systému základních registrů.  Naprostá většina orgánů veřejné moci tak v rámci svých agend využívá aktuální a právně platné údaje bez nutnosti dalšího dokládání a ověřování. Údaje, které tvoří základ sdíleného datového fondu veřejné správy, jsou v základních registrech bezpečně chráněny, každý přístup k nim je pečlivě zaznamenán a každý si může tyto záznamy jednoduše opatřit. 

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - červen 2017 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - červen 2017. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období červen 2016 - červen 2017 a počet transakcí za měsíc červen 2017 (po jednotlivých dnech).  

 

Postup škol a školských zařízení pro aktivaci datových schránek typu OVM a pro oznámení jejich působnosti v agendách

(povinnost orgánů veřejné moci dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech)

 

Oznámení o vypnutí protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1

Správa základních registrů oznamuje termíny, ke kterým budou vypnuty protokoly TLS 1.0 a TLS 1.1.

 

Informace termínu ukončení agendy A1149 Přestupkový zákon

V souvislosti s legislativními změnami, kdy 1. 7. 2017 nabývá účinnosti zákon č. 250/2016 Sb.,  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich   (platný od  3. srpna 2016 ), který nahrazuje stávající zákon  č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, dojde k ukončení agendy ohlášené v registru práv a povinností jako A1149 Přestupkový zákon. Tuto agendu nahrazuje agenda  A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich , ve které musí dotčené orgány veřejné moci ohlásit svojí působnost. 

 

Nová pravidla pro výdej certifikátů pro přístup k základním registrům

Od 31. července 2017 se mění pravidla Certifikační autority Správy základních registrů  pro podávání žádostí o certifikáty pro přístup agendových informačních systémů (AIS) k základním registrům.

 

Nová verze Katalogu eGON služeb

Byla publikována verze 9.0 Katalogu eGON služeb.  Proti předchozí verzi došlo k aktualizaci popisů služeb E01, E02, E03, E05, E08 a E183 

 

Změny v agendovém informačním systému registru práv a povinností (AIS RPP)

Dne 12. 4. 2017 proběhl v budově Ministerstva vnitra seminář týkající se změn agendového informačního systému registru práv a povinností (dále jen „AIS RPP“). Materiály z tohoto semináře jsou k dispozici níže.   

 

Aktualizované verze dokumentů pro vývojáře

V sekci "Správci a vývojáři" byly publikovány nové verze dokumentů:

 

Informace pro OVM a správce AIS v souvislosti s hromadnou editací označení adresy úřadu do ROB

 O víkendu 10. až 11. června 2017 proběhne hromadná editace označení adresy úřadu v registru obyvatel (dále jen „ROB“) v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2016 Sb. Jedná se o cca 380 000 záznamů.

 

Rozšíření položkové skladby ROB o označení adresy úřadu

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2016 Sb. bude od 12. června 2017 v produkčním prostředí ROB nasazena úprava služeb a programového vybavení v důsledku rozšíření položkové skladby vydávaných údajů ROB o označení „Adresa úřadu“.

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - květen 2017 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - květen 2017. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období květen 2016 - květen 2017 a počet transakcí za měsíc květen 2017 (po jednotlivých dnech).   

 
1 2 3 4 5 6 10 20   Následující   ››