PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

1 2 3 4 5 6 10 20 30   Následující   ››

Změna termínu - Odstávka základního registru osob kategorie "C"

V termínu 8. 12. 2018 od 14:00 do 9. 12. 2018 20:00 bude provedena údržba Registru osob v rizikové skupině kategorie „C“. V uvedené termíny budou vybrané služby základních registrů nedostupné. 

 

Nedostupnost základních registrů z důvodu každoročního nácviku plánu obnovy

Ve dnech od 24. 11. 2018 od 14:00 hod. do 25. 11. 2018 do 20:00 hod bude v rámci ročního nácviku plánu obnovy (DRP) provedeno odstavení základních registrů. Jedná se o standardní aktivitu pro prověření krizových postupů, která je prováděna 1x ročně.

 

Správa základních registrů spustila aplikaci pro příjem žádostí o připojení k základním registrům

Žádosti o přístup agendových informačních systémů (AIS) k základním registrům jsou nově přijímány pomocí webové aplikace Registrační autorita základních registrů (RAZR). Pro správce AIS to znamená značné zjednodušení a vyšší uživatelský komfort. Aplikace RAZR tak nahradila dosavadní systém založený na zasílání offline ZFO formulářů do datové schránky Správy základních registrů.

 

Nedostupnost testovacího prostředí CIS

Ve dnech od 08.10.2018 až 12.10.2018 bude nedostupné testovací prostředí Informačního systému cizinců. 

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - září 2018 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - září 2018. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období září  2017 - září  2018 a počet transakcí za měsíc  září  2018 (po jednotlivých dnech).   

 

Aktualizované kompendium metodiky oznámení o vykonávání působnosti OVM v agendě

V souvislosti se zprovozněním nového AIS RPP působnostního došlo k drobné změně v postupu oznámení o vykonávání  působnosti OVM v agendě. K tomu bylo správcem RPP vydáno aktualizované kompendium dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech :

 

Možná bedostupnost testovacího prostředí CIS

V termínu od 20.09.2018 do 21.09.2018 budou probíhat technické práce na testovacím prostředí CIS, proto může být v těchto dnech testovací prostředí CIS nedostupné. 

 

Nová verze agendového informačního systému působnostního Registru práv a povinností

Od 1. září 2018 je na produkčním prostředí nasazen nový agendový informační systém působnostní Registru práv a povinností (dále jen AISP RPP). Nová verze zachovává všechny předchozí funkcionality i grafiku uživatelského rozhraní a současně přináší několik změn, které vyplývají ze zákona č. 251/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci.

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - srpen 2018 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - srpen 2018. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období srpen  2017 - srpen  2018 a počet transakcí za měsíc  srpen  2018 (po jednotlivých dnech).   

 

Kompendium nezbytných úprav ohlášení agendy umožňující řízení o přestupcích

 Správné ohlášení takové agendy má přínos v tom, že orgány veřejné moci (OVM), řešící  v této agendě přestupky, budou mít přístup nejen k veřejně přístupným údajům ROS, RUIAN a RPP, ale i ke čtení všech údajů ROB a ke čtení údaje Fyzická osoba podnikatele z ROS .

 
1 2 3 4 5 6 10 20 30   Následující   ››