PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

1 2 3 4 5 6 10 20   Následující   ››

Popis porovnání volání služeb E20 a E29 - aktualizace dokumentu

V sekci "Správci a vývojáři" byl zveřejněn dokument    Popis porovnání volání služeb E20 a E29   . Dokument popisuje rozdíly mezi službou E20 rosCtiIco a E29 rosCtiSeznamIco s ohledem na přechod od použití služby E20 na službu E29 . Služba E20 je prioritní a i když umožňuje omezení rozsahu vrácených údajů, je přednostně určena pro rychlé vracení všech evidovaných údajů k osobě .    

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - duben 2018 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - duben 2018. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období duben   2017 - duben 2018 a počet transakcí za měsíc duben 2018 (po jednotlivých dnech).   

 

Položka "Adresa úřadu" součástí údajů o adrese pobytu vydávaných z registru obyvatel

V souvislosti s nabytím účinnosti změnového zákona č. 456/2016 Sb. byla v červnu 2017 v produkčním prostředí ROB nasazena úprava služeb a programového vybavení v důsledku rozšíření položkové skladby vydávaných údajů ROB o označení „Adresa úřadu“. Po dobu 1 roku byla služba zpětně kompatibilní a OVM mohly při volání služby žádat odpověď s nebo bez příznaku „Adresa úřadu“. Od června 2018 nebude možno žádat o údaj o adrese pobytu bez příznaku adresy úřadu. OVM tak vždy obdrží odpověď s položkou „Adresa úřadu“. 

 

Nová verze Katalogu eGON služeb a úprava popisu služeb E162 a E163

V sekci "Správci a vývojáři" byla zveřejněna nová verze Katalogu eGon služeb (9.6). Oproti předchozí verzi došlo k a ktualizaci popisů služeb E162 a E163 – doplnění atributu AdresaUradu 

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - březen 2018 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2018 - březen 2018. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období   březen   2017 - březen   2018 a počet transakcí za měsíc březen   2018 (po jednotlivých dnech).  

 
1 2 3 4 5 6 10 20   Následující   ››