Dostupnost základních registrů

Aktuální stav k 17. 03. 2018

Svislá osa = počet transakcí v ZR
Vodorovná osa = čas (konkrétní časový údaj se objeví při najetí myší na sloupec v grafu)

Dostupnost registrů za 24 hodin

ORG 100 %
RUIAN 100 %
RPP 100 %
ROS 100 %
ROB 100 %
ISZR 100 %

Počet transakcí v základních registrech

Zde uveřejněný údaj o celkovém počtu transakcí zahrnuje:

  • přijaté transakce
    • korektní transakce
    • transakce s varováním (neobsahují žádná výstupní data)
    • transakce s chybou
  • zamítnuté transakce
    • transakce zamítnuté z bezpečnostních důvodů
    • transakce s výsledkem „nedefinováno“
    • nevalidní XSD požadavky
      • transakce bez správného vyplnění hlavičky
      • transakce prováděné nesprávným certifikátem
  • odpovědi asynchronních transakcí ze strany ISZR (transakce, jejichž iniciátorem je ISZR).

Počty transakcí

1 720 225 485 Od spuštění registrů 01. 07. 2012
85 670 202 Od začátku letošního roku
909 094 za posledních 24 hodin