Ke stažení: Legislativa

 
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti,...
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
 

Složky

Soubory

Nařízení vlády č. 161/2011 Sb.
Nařízení vlády č. 161/2011 Sb. z 21.6.2011, o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech.
Vyhláška č. 528/2006 Sb.
Vyhláška č. 528/2006 Sb. o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu...
Zákon č. 300/2008 Sb.
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronickém podpisu a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 227/2009 Sb.
Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
Zákon č. 101/2000 Sb.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 100/2010 Sb.
Zákon č. 100/2010 Sb., kterým se mění zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech
Zákon č. 101/2010 Sb.
Zákon č. 101/2010 Sb., kterým se mění zákon č.227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů a zákon č.227/2009 Sb.
Zákon č. 365/2000 Sb.
Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

Vytvoření složky: 31.03.2010 08:23 Administrátor
Poslední změna složky: 12.05.2014 15:00 Administrátor
Počet zobrazení: 22094