PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality

1 2   Následující   ››

Ukončení platnosti certifikátu na rozhraní ISZR

Z důvodu ukončení platnosti stávajícího certifikátu na produkčním internetové rozhraní ISZR ( iszr.gov.cz ) bude 10.5.2019 mezi 11:00 a 12:00 nasazen nový certifikát vydaný stejnou certifikační autoritou. 

 

Úprava chování služeb vnějšího rozhraní ISZR v testovacím prostředí

Od 1.3. 2019 dojde k úpravě fungování testovacího prostředí ve vztahu k volání služeb vnějšího rozhraní ISZR. 

 

Nová verze Katalogu eGON služeb a úprava popisu služeb E162 a E163

V sekci "Správci a vývojáři" byla zveřejněna nová verze Katalogu eGon služeb (9.6). Oproti předchozí verzi došlo k a ktualizaci popisů služeb E162 a E163 – doplnění atributu AdresaUradu 

 

Konečný termín vypnutí protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1

 Správa základních registrů oznamuje termíny, ke kterým budou vypnuty protokoly TLS 1.0 a TLS 1.1.

 

Odklad vypnutí protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1v produkčním prostředí

Původně avizovaný termín vypnutí  protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1 v produkčním prostředí k 2. 1. 2018 se ruší. Náhradní termín bude určen po ověřovacím testování plánovaném na druhou polovinu února 2018 . 

 

Nasazení služby E05 „robCtiPodleUdaju" na produkční prostředí

Služba E05 „robCtiPodleUdaju“ byla dne 2.8 2017 nasazena na produkční prostředí. Od tohoto dne orgány veřejné moci oprávněné využívat službu E05 získávají po ztotožnění pouze 1 AIFO, namísto původních až 5 AIFO.   

 

Týdenní reporty provozu

Zde jsou uloženy jak aktuální týdenní report toku dat na provozním prostředí, tak reporty za poslední týdny.

 

Změnový list ke Katalogu eGON služeb

Do záložky Správci a vývojáři v horním menu byl vložen změnový list ke Katalogu eGON služeb, verzi 7.04. Dokument mapuje rozdíly mezi katalogovými verzemi 7.03 a 7.04.

 

Zapojení SZR do procesu výpisů a reklamací

Do dokumentů v záložce Informační systém základních registrů byla vložena nově vypracovaná příručka Popis zapojení SZR do procesu výpisů ze ZR a reklamací údajů v ZR. Příručka blíže specifikuje vazby mezi formulářovým agendovým informačním systémem - FAIS, datovou schránkou Automat SZR a systémem elektronické spisové služby SZR.  

 

Nové dokumenty týkající se Registru obyvatel

Do sekce dokumenty pod záložkou Registr obyvatel byla vložena prezentace o Registru obyvatel a s ní související pomocné dokumenty. 

 

Kvantitativní omezení odpovědi rozhraní ISZR

Na základě definice odboru hlavního architekta MV je externí rozhraní ISZR koncipováno pro kapacitu maximálně 1 500 subjektů v jednom dotazu.

 

Nový zjednodušený postup generování certifikátu

Do záložky Správce AIS byl vložen návod na generování certifikátu.

 

Podmínky pro připojení agendových informačních systémů do ISZR verze 2.00

V rubrice Pro vývojáře byl zveřejněn dokument Podmínky pro připojení agendových informačních systémů do ISZR verze 2.00 .

 

Uživatelská podpora ISZR

Dotazy technického i obecného charakteru směřujte do schránky uživatelské podpory: podpora@szrcr.cz.  V pracovních dnech v době mezi 9.00 – 16.00 nás můžete kontaktovat na tel čísle: 236 031 758 .

 

Seznam publikačních služeb zafixovaných na vnějším rozhraní ISZR

Seznam publikačních služeb zafixovaných na vnějším rozhraní ISZR bude zveřejněn 8.9.2011 v záložce Vývojáři.

 
1 2   Následující   ››


Další informace o stavu implementace projektu ISZR jsou obsaženy v záložce Vývojáři
, kde jsou konkrétní výstupy stavu vnějšího prostředí ISZR, ke kterému se připojují agendové informační systémy.