PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Základní informace

Informační systém základních registrů slouží k dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb státní správy nejširší veřejnosti a umožňuje občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady, státní správou a územní samosprávou. Bude sloužit k ověření a čištění dat. 

Data uvedená v agendových informačních systémech jsou ověřována z hlediska své aktuální správnosti vůči tzv. referenčním datům uvedených základních registrech. Mezi specifické cíle projektu ISZR patří kromě vytvoření Informačního systému ZR dle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, a jeho naplnění příslušnými daty také zajištění integrity a zabezpečení schopnosti komunikace s relevantními informačními systémy veřejné správy. Dále zajištění aktuálnosti dat, bezpečné sdílení dat mezi jednotlivými úřady, možnost výměny dat s ostatními členskými zeměmi EU, oprávněný přístup občanů k údajům uvedených v registru, zajištění sdílení dat takovým způsobem, který umožní jejich efektivní pořizování a sdílení s odpovídající mírou zabezpečení přenášených dat a požadovanou dostupností služeb. 

Hlavním přínosem pro občany bude především snížení časových nároků na občana při styku s veřejnou správou, lepší zabezpečení osobních údajů, rozšíření funkcionality a dostupnosti služeb veřejné správy, zvýšení komfortu občana při kontaktu s VS, rozšíření služeb VS a zvýšení jejich kvality. 

Informační systém základních registrů poskytuje komplexní služby definované v katalogu eGON služeb. Tyto služby nad základními registry poskytuje všem subjektům s ohledem na jejich aktuální oprávnění v registru práv a povinností:
  • Publikuje služby základních registrů (eGON služby)
  • Ověřuje oprávnění pro přístup do základních registrů
  • Zaznamenává a ukládá všechny logy do základních registrů
Rozhraní Informačního systému základních registrů je realizováno na technologii Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS).
publicita_IOP.png