Konference Internet ve státní správě a samosprávě

4. 04. 2011, 10:30 - 5. 04. 2011, 14:45

Organizátor: TRIADA

Místo konání: Hradec Králové

Základních registrů se dotknou přednášky dne 4.5.2011 v Malém sále od 8:45 - 10:15 a týž den ve Velkém sále 15:10 - 17:10.

Malý sál

8.45–10.15 Zpráva o stavu e-governmentu v ČR

Základní registry – změna chování státu vůči občanovi: Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra, 15'
Velký sál

15.10–17.10 Budoucnost základních registrů

Spuštění základních registrů: Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra, 40'
RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu: Ing. Karel Štencel, ČÚZK, 20'
Aktuální stav implementace IS ROS: Ing. Stanislav Palas, ČSÚ, 20'