První jednání s editory RUIAN kraje Vysočina (stavební úřady)

21. 04. 2011, 09:00 - 21. 04. 2011, 12:15

Organizátor: ČÚZK

Místo konání: Havlíčkův Brod

Program:
1) Úvod a stručné představení připravovaného systému základních registrů veřejné správy v ČR, www.szrcr.cz,

2) Základní informace o registru RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí), včetně zmínky o celoevropském projektu INSPIRE,

3) Představení soustavy informačních systémů RÚIAN, ISÚI (informační systém územní identifikace jako editor některých dat RÚIAN), ISKN (informační systém katastru nemovitostí jako editor dalších definovaných dat RÚIAN) a VDP (veřejný dálkový přístup do dat RÚIAN),

4) Stručné představení již prakticky dokončené uživatelské příručky a programu eLearningu pro práci s aplikací ISÚI,

5) Stručné představení vznikající metodické příručky pro editory na obcích a na stavebních úřadech (vazba na připravovanou vyhlášku),

6) Praktické předvedení aplikace ISÚI (informační systém územní identifikace), určené pro editory RÚIAN, se zaměřením na budoucí činnosti stavebních úřadů podle zákona (včetně předvedení, jak se k ISÚI přihlásit přes portál ePUSA, www.epusa.cz,

7) Orientační představení nyní řešené varianty, kdy data pro ISÚI by mohla být předávána do ISÚI automaticky z komerčních aplikací pro podporu stavebního řízení na stavebních úřadech (první instance),

8) Stručné představení dalších připravovaných kroků ČÚZK, včetně představy o školení uživatelů a o jejich podpoře přes HelpDesk ISÚI,

 

9) Diskuse a závěr.