Konference ISSS 2O12

2. 04. 2012, 08:30 - 3. 04. 2012, 15:00

Místo konání: Hradec Králové

Hlavní témata ISSS 2012

  • Aktuální otázky rozvoje e-governmentu v ČR
  • Systém základních registrů jako jeden z nosných pilířů
  • Využití moderních technologií a trendů, především cloud computingu, outsourcingu, virtualizace apod.
  • Financování projektů e-governmentu, využívání prostředků z fondů EU
  • Rozšiřování komunikační infrastruktury a využívání mobilních technologií ve veřejné správě
  • Další rozšiřování stávajících projektů (Czech POINT, informační systém datových schránek, digitalizace a archivace dokumentů apod.)
  • Příklady dobré praxe měst, obcí a regionů a výměna zkušeností s partnery z EU a Visegrádského regionu
  • Systémy GIS a mapové služby
  • Samostatné odborné bloky věnované elektronizaci zdravotnictví, turistickému ruchu, justici či digitalizaci televizního vysílání a využívání nových médií

Dopady základních registrů (vybrané prezentace z konference)

Pilotní provoz základních registrů na MČ Praha 13, změny formulářů a procesů Pilotní provoz základních registrů na MČ Praha 13, změny formulářů a procesů
JUDr. Kateřina Černá, Úřad městské části Praha 13

Registr obyvatel Registr obyvatel
JUDr. Zdeněk Němec, Ministerstvo vnitra

Základní přehled o implementaci RÚIAN Základní přehled o implementaci RÚIAN
Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální

Přínosy a dopady zahájení provozu ROS Přínosy a dopady zahájení provozu ROS
Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad

IS ORG v systému základních registrů IS ORG v systému základních registrů
Ing. Eva Vrbová, Úřad pro ochranu osobních údajů

ISZR jako řídící centrum základních registrů ISZR jako řídící centrum základních registrů
Ing. Jiří Krump, Ministerstvo vnitra

Další prezentace včetně audio záznamu příspěvků z konference jsou k dispozici na internetových stránkách konference.

Web: http://www.isss.cz/