Školení uživatelů ISÚI/RÚIAN v počítačových učebnách

1. 04. 2012, 00:00 - 30. 06. 2012, 00:00

Organizátor: Český úřad zeměměřický a katastrální, koordinátoři v území

Místo konání: PC učebny v celé ČR podle zvláštního rozpisu, viz web níže

Obsah:

(1) Základní informace o projektech EU
(2) Základní informace o základních registrech
(3) Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro koncové uživatele
(4) Přehled metodiky
(5) Praktické seznámení s aplikací ISÚI
(6) Podpora koncových uživatelů

Pro koho je seminář určen:

- uživatelé ISÚI
- pracovníci obcí a stavebních úřadů, kteří se systémem ISÚI budou reálně pracovat

Web: http://www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=10-TRMN1004