Vzdělávací seminář k problematice AIS RPP Působnostní

13. 04. 2012, 09:00 - 13. 04. 2012, 15:00

Organizátor: Ministerstvo vnitra ČR, Cortis Consulting s.r.o.

Místo konání: počítačová učebna Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7

Obsah semináře se podrobněji zabývá § 53 – 56 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), včetně způsobu získávání přístupových údajů prostřednictvím aplikace CzechPOINT@Office. Obsah vzdělávání odpovídá aktuální rozpracovanosti projektu RPP a zajišťuje jej firma Cortis Consulting s.r.o.

Seminář je určený pro potřeby ústředních správních úřadů, které jsou ohlašovateli agend podle § 53 zákona. Za každý úřad se mohou přihlásit maximálně dvě osoby. Zájemcům doporučujeme účast na semináři konzultovat s koordinátorem ohlašování agend na příslušném ústředním správním úřadě.

Přihlášení na seminář je možné pouze elektronickou formou na adrese: http://www.skoleni-rpp.cz/. Pro vyplnění elektronické přihlášky je nutné se nejprve na shora uvedené adrese registrovat.

Program školení:
1. Základní registry
2.Registr práv a povinností + AIS RPP Působnostní
3.Katalog agend a Katalog působností
4.Role editora (ohlašovatele agend) v KAA
5.Rozsah funkcí v KAA pro editora
6.Možné situace a jejich řešení
7.Představení dokumentu "Dopady zákona o základních registrech na územní samosprávu"

Web: http://www.skoleni-rpp.cz/