PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

‹‹   Předchozí   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20   Následující   ››

Ve Správě základních registrů byl určen prošetřovatel

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, byl s účinností od 16. listopadu 2015 ve Správě základních registrů určen prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. 

 

Zpráva o stavu provozu ZR - 42 měsíců produkčního provozu

Následující dokument představuje shrnutí stavu provozu základních registrů za období 42 měsíců produkčního provozu.

 

Aktualizovaný manuál pro obce k využívání údajů z ROB a AISEO

Na základě poznatků z praxe doplnil odbor správních činností ministerstva vnitra manuál pro obce, který stručně popisuje postup při využívání údajů z registru obyvatel a z agendového informačního systému evidence obyvatel a nahrazuje dřívější praxi poskytování tzv. změnových sestav obecními úřady s rozšířenou působností obcím I. a II. typu.

 

Odstávka kategorie „B“

Ve dnech 30. 1. 2016 od 8 hodin do 31. 1. 2016  do 20 hodin bude provedena odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „B"

 

Odstávka kategorie „B“

Ve dnech 16. 1. 2016 od 8 hodin do 17. 1. 2016  do 20 hodin bude provedena odstávka systému základních registrů  v rizikové skupině kategorie „B“, 

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - prosinec 2015 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - prosinec 2015. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období leden -prosinec 2015 a počet transakcí za měsíc prosinec 2015 (po jednotlivých dnech). 

 

Odstávka kategorie „B“

V termínu 19. 12. 2015 od 14 hodin do 22 hodin bude provedena údržba systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „B“.

 

PF 2016

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti v novém roce 2016 Vám přeje Správa základních registrů.

 

Zpráva o stavu provozu ZR - 41 měsíců produkčního provozu

Následující dokument představuje shrnutí stavu provozu základních registrů za období 41 měsíců produkčního provozu.   

 

Odstávka kategorie C

V termínu od 6. 2. 2016 od 14 hodin do 7.2. 2016 do 20 hodin bude provedena údržba systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C“.

 

Odstávka kategorie C

V termínu od 23. 1. 2016 od 14 hodin do 24.1. 2016 do 20 hodin bude provedena údržba systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C“.

 

Zveřejněn popis služeb registru osob a příručka pro uživatele údajů ROS

V sekci Registr osob/Dokumenty byl zveřejněn dokument "Popis služeb ROS". Účelem tohoto dokumentu je poskytnout uživatelům ROS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci úprav AIS pro přístup k ROS. Dále je ve stejné sekci nově "Příručka pro uživatele údajů ROS", jejímž cílem je poskytnout uživatelům ROS ucelený přehled informací, které souvisí s využíváním údajů z tohoto registru. 

 

Zrušení plánované odstávky kategorie C

Avizovaná odstávka systému základního registru RUIAN v rizikové skupině kategorie „C“ v termínu od 5. 12. 2015 od 14 hodin do 6. 12. 2015 do 20 hodin nebude realizována, provoz ZR v uvedeném termínu nebude omezen.

 

Správa základních registrů prokázala vysokou úroveň bezpečnosti poskytovaných služeb

Maximální zabezpečení státem registrovaných a k jeho správě využívaných informací včetně citlivých osobních údajů musí být s ohledem na aktuální i očekávané kybernetické hrozby prioritou každého provozovatele významných a kritických informačních systémů veřejné správy. Údaje ze základních registrů jsou po 3,5 letech bezproblémového provozu klíčovým datovým zdrojem pro celou veřejnou správu. Proto je jednou z dlouhodobých priorit Správy základních registrů (SZR) zvyšování kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb. 

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - listopad 2015 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - listopad 2015. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období leden - listopad 2015 a počet transakcí za měsíc listopad 2015 (po jednotlivých dnech).

 
‹‹   Předchozí   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20   Následující   ››