PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

Příručka pro obce

V sekci "Orgány veřejné moci" byla zveřejněna aktualizovaná verze Příručky pro obce.

 

Seminář pro dodavatele informačních systémů pro veřejnou správu

Správa základních registrů uskutečnila dne 11. září 2013 v budově Centrotex Ministerstva vnitra České republiky pracovní seminář na téma „eGON služby – jednoduchý a efektivní přístup k údajům v základních registrech“. Společné jednání bylo určeno pro zástupce dodavatelů informačních systémů pro veřejnou správu.

 

Přerušení datového spojení do centrálních informačních systémů správních evidencí

Odbor centrálních informačních systémů oznamuje, že dne 26. září 2013 (čtvrtek) v době od 20:00 hod. bude z technologických důvodů krátkodobě (cca 25 minut) přerušeno datového spojení do centrálních informačních systémů správních evidencí (evidence obyvatel, evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů, informační systém CDBP a e -OP) a inf. systémů umístěných v KOTEC (IS docházka, IS AZYL II, IS DP ) . V této době bude prováděna aktualizace SW na komunikačních zařízeních (centrálních přepínačích) v sítích centrálního a záložního výpočetního střediska.

 

Zpráva o stavu provozu ZR - 14 měsíců produkčního provozu

V sekci média/tiskové zprávy byla zveřejněna Zpráva o stavu provozu ZR za období 14 měsíců produkčního provozu.

 

ORG - počet transakcí

V aktualitách ORG - převodník byl zveřejněn graf počtu transakcí ORG za období leden - srpen 2013 a graf za měsíc srpen.

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - srpen 2013

V aktualitách ORG - převodník byly zveřejněny grafy měsíčních statistik pro všechny AIS za osm měsíců roku 2013 a grafy za měsíc srpen.

 

Informace k dopisu ministra vnitra č.j. MV-78933-1/NS-2013 ze dne 15. 7. 2013

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, stanovil v § 5 odst. 1 orgánům veřejné moci povinnost využívat při své práci tzv. referenční údaje, které jsou obsaženy v základních registrech.

 

Důležité sdělení: proběhlo nasazení nové verze ISEO

Proběhlo nasazení nové verze ISEO.

 

Konference pro státní správu a samosprávu v Mikulově 3. - 4. září 2013

Správa základních registrů se zúčastní konference pro státní správu a samosprávu v Mikulově 3. - 4. září 2013.

 

Postup zápisu do ROS při změně orgánu veřejné moci

V aktualitách ROS byl zveřejněn postup zápisu do ROS při změně orgánu veřejné moci u zájmových sdružení právnických osob a dobrovolných svazků obcí.

 

Zpráva o stavu provozu ZR - 13 měsíců produkčního provozu

V sekci média/tiskové zprávy byla zveřejněna Zpráva o stavu provozu ZR za období 13 měsíců produkčního provozu.

 

Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR

V sekci správci a vývojáři byla vložena zaktualizovaná verze dokumentu - Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR v. 1.8.

 

Seznam osob, jež nejsou evidovány v ROS

Do sekce občan a podnikatel byl vložen dokument obsahující přehled subjektů, jež nejsou zapsány v registru osob k 5.8.2013.

 

Certifikáty ISO 20000-1 a ISO 27001

Správa základních registrů přijala v nedávné době rozhodnutí zahájit přípravné práce k dosažení certifikátů systémů řízení podle norem ISO 20000-1 a podle ISO 27001 . SZR v červnu 2013 úspěšně absolvovala sérii závěrečných certifikačních auditů akreditované certifikační společnosti, završených vydáním certifikátů dokládajících pozitivní výsledek hodnocení zavedených systémů . Získáním certifikátů systému řízení služeb (ITSM) a systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) Správa základních registrů deklaruje účinnost obou zavedených a certifikovaných systémů řízení ve shodě s uvedenými mezinárodními standardy, a potvrzuje tak profesionální úroveň zvoleného procesního přístupu při poskytování služeb IT a zabezpečení informací .

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - červenec 2013

V aktualitách ORG - převodník byly zveřejněny grafy měsíčních statistik pro všechny AIS za sedm měsíců roku 2013 a grafy za měsíc červenec.