PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

Řešení potíží s přihlášením do CA Service desku

Máte-li problém s přihlášením do CA Service desku SZR, ujistěte se, že Vám lokální administrátor nastavil ve Správě dat roli Service desk manager Správy základních registrů @ Správa základních registrů.

 

Správa základních registrů zahájí provoz nového Service desku SZR

Z důvodu zkvalitňování služeb pro uživatele základních registrů uvede SZR od 1. 5. 2013 do provozu novou service deskovou aplikaci Service desk manager.

 

Krajské semináře se setkávají s ohlasem

Správa základních registrů organizuje informativní semináře po jednotlivých krajích České republiky. Do současné chvíle navštívili zástupci SZR celkem pět krajů, a to kraj Středočeský, Hlavní město Prahu, Liberecký kraj, Ústecký kraj a kraj Karlovarský.

 

SZR se zúčastní konference ISSS v Hradci Králové

Dovolujeme si Vás pozvat na již 16. ročník konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), která proběhne ve dnech 8. - 9. dubna 2013 v Hradci Králové.

 

Roční výpisy o využívání údajů v registru obyvatel a registru osob

Kdo, kdy a proč. Tedy, kdo si za rok 2012 prohlížel mé osobní údaje či údaje mé firmy vedené v základních registrech a jaký úředník a za jakým účelem si o mně zjišťoval informace. Přesně to se díky základním registrům během března dozví na 500 tisíc občanů, podnikatelů nebo majitelů firem, kteří mají zřízenou datovou schránku.

 

Závěry z jednání k poskytování referenčních údajů jiným osobám

V souvislosti s jednáním k poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám naleznete níže tabulku pro vyplnění návrhů na údaje, jež umožní jednoznačnou identifikaci osoby/klienta. 

 

Žádost o nový certifikát pro testovací prostředí

Vzhledem k připomínkám ze strany některých orgánů veřejné moci, že nelze korektně využít formulář ZFO „Žádost o registraci, změnu nebo zneplatnění údajů“ v TESTOVACÍM prostředí (např. formulář po předvyplnění nenabízí požadované číslo AIS apod.), nabízí SZR ve výjimečných případech  jako alternativu formulář „ Žádost o nový testovací certifikát “.

 

Informace o zasílání ročních výpisů o využití údajů v registru osob

Počínaje dnem 15. 3. 2013 budou Správou základních registrů zdarma rozesílány roční výpisy ze základních registrů o využívání údajů v registru obyvatel a v registru osob. Vzhledem k zahájení reálného provozu základních registrů k 1. 7. 2012 se budou informace za loňský rok týkat pouze období od spuštění ostrého provozu do 31. 12. 2012. Právnické osoby a fyzické podnikající osoby, které mají aktivní datovou schránku, tak v nejbližších dnech obdrží záznam za kalendářní rok 2012 o tom, kdo nahlížel do jejich údajů vedených v základním registru osob. Výpis má informační charakter a slouží ke kontrole přístupů k referenčním údajům osoby. V žádném případě není nutné jej někam zasílat a ani na zprávu odpovídat.  

 

Seminář k poskytování údajů právnickým osobám

Správa základních registrů organizuje 15. března 2013 seminář týkající se "Poskytování údajů jiným (právnickým) osobám". Seminář je určen všem právnickým subjektům, které při své praxi nakládají s osobními údaji svých klientů.

 

Zajímá Vás , kdo si o Vás vyžádal data ze základních registrů?

Přes 90 % lidí má zájem dozvědět se, kdo, kdy a proč se na ně vyptával v systému základních registrů. Vyplývá to z internetové ankety zpravodajského serveru Novinky.cz.

 

Přípravy na konferenci ISSS jsou v plném proudu

Přípravy již 16. ročníku renomované konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě)  jsou v plném proudu. Konference se bude konat 8. a 9. dubna 2013 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové a se svou přednáškou zde vystoupí i ředitel Správy základních registrů Ing. Michal Pešek.  

 

Aktualizace údajů vybraných orgánů veřejné moci v ROS

Orgány veřejné moci (OVM) nemusí reklamovat nesprávnost některých svých referenčních údajů vedených v Registru osob (ROS) prostřednictvím formulářů Czech POINT nebo datových schránek, ale mohou si je měnit sami prostřednictvím nástrojů Správy dat Seznamu OVM.

 

Informace pro správce AIS a vývojáře týkající se eGON služeb

EGON služba E154 s názvem robVypisVyuzitiPoskytnuti a služba E102 s názvem robPoskytnutiJineOsobe jsou dostupné pouze prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT a z Portálu veřejné správy prostřednictvím informačního systému datových schránek.  

 

SZR uskuteční informativní semináře v krajích

Správa základních registrů zorganizuje v  průběhu prvního pololetí roku 2013 informativní semináře po jednotlivých krajích. Zástupci SZR se přímo v místech krajských úřadů setkají se zástupci všech čtrnácti krajů po celé České republice. Primárním účelem těchto jednání je zahájit intenzivnější spolupráci a využít oboustranných možností ke zvýšení informovanosti o základních registrech, současné situaci a nutných krocích či návrzích řešení nezbytných pro další podporu využívání údajů ze základních registrů. Dílčím cílem je poskytnout aktuální informace o stavu základních registrů jako celku a na konkrétním kraji.

 

Czech POINTy soutěží v počtu vydaných výpisů

Základní registry se po více než sedmi měsících od zahájení provozu chlubí již přibližně 170 000 výpisy ze systému Czech POINT. Tvoří tak významnou položku z celkového počtu asi 8 300 000 výstupů vydaných na Czech POINTech po celé České republice. Každý vydaný výpis přitom představuje velkou časovou úsporu pro občana a pro orgány veřejné moci znamená zjednodušení komunikace s občany.