PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

Certifikáty ISO 20000-1 a ISO 27001

Správa základních registrů přijala v nedávné době rozhodnutí zahájit přípravné práce k dosažení certifikátů systémů řízení podle norem ISO 20000-1 a podle ISO 27001 . SZR v červnu 2013 úspěšně absolvovala sérii závěrečných certifikačních auditů akreditované certifikační společnosti, završených vydáním certifikátů dokládajících pozitivní výsledek hodnocení zavedených systémů . Získáním certifikátů systému řízení služeb (ITSM) a systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) Správa základních registrů deklaruje účinnost obou zavedených a certifikovaných systémů řízení ve shodě s uvedenými mezinárodními standardy, a potvrzuje tak profesionální úroveň zvoleného procesního přístupu při poskytování služeb IT a zabezpečení informací .

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - červenec 2013

V aktualitách ORG - převodník byly zveřejněny grafy měsíčních statistik pro všechny AIS za sedm měsíců roku 2013 a grafy za měsíc červenec.

 

Metodika připojení agendových informačních systémů k ZR - sdílení připojení

V sekci správci a vývojáři, v záložce pro správce AIS, byla vložena metodika připojení agendových informačních systémů k základním registrům - sdílení připojení. Dokument upřesňuje pravidla pro připojování AIS v prostředí sdílených aplikací a sdílených technologií.

 

Otázky a odpovědi z uskutečněných seminářů SZR na krajských úřadech

V sekci orgány veřejné moci, v záložce kraje, byl vložen dokument, který se týká otázek a  odpovědí z uskutečněných seminářů Správy základních registrů na krajských úřadech.

 

Zprávy o stavu provozu ZR

V sekci média/tiskové zprávy byly zveřejněny Zprávy o stavu ZR za jedenáct měsíců, respektive rok fungování ostrého provozu.

 

Základní registry veřejné správy – rok od spuštění projektu do ostrého provozu

Správa základních registrů je správním úřadem, který vznikl k 1. 1. 2010 dle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Úřad je samostatnou organizační složkou státu, která je účetní jednotkou a součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra. Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a zákon č. 227/2009 Sb., vytvářely základní předpoklad pro spuštění systému od 1. 7. 2010 ve zkušebním provozu a o rok později v ostrém provozu. Nicméně zákonem č. 100/2010 Sb. ze dne 17. března 2010 se změnil termín zahájení ostrého provozu základních registrů a byl posunut na 1. 7. 2012. Touto skutečností se i věcná zodpovědnost Správy základních registrů za činnosti jmenované v zákoně č. 111/2009 Sb. posunula o 12 měsíců k 1. 7. 2012.

 

Reklamace (změna) údajů v ZR

V sekci FAQ byl vložen dokument, který se týká reklamace (změny) údajů v základních registrech (jak postupovat při reklamaci; jak postupovat, není-li možné vyhledat určitou osobu v ROB nebo v ROS; kdo je editorem ROB a ROS).

 

Aktualizace složky souborů ISZR Referencni agent NET

V sekci správci a vývojáři byla aktualizována složka souborů ISZR Referenční agent NET verze 1.02 zip.  

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - červen 2013

V aktualitách ORG - převodník byly zveřejněny grafy měsíčních statistik pro všechny AIS za II. čtvrtletí roku 2013 a grafy za měsíc červen.

 

Ukončení platnosti certifikátu

Na stránkách Správy základních registrů - v sekci FAQ je popsán postup, jak si zažádat o nový certifikát k danému AIS v případě, pokud Vám zbývají tři měsíce a méně do vypršení platnosti certifikátu (testovací i produkční prostředí).

 

Informativní semináře na krajských úřadech

Správa základních registrů od začátku března do konce měsíce června 2013 uskutečnila informativní semináře v jednotlivých krajích České republiky. Zástupci Správy základních registrů se přímo v místech krajských úřadů setkávali se zástupci všech čtrnácti krajů po celé České republice. Primárním účelem těchto jednání bylo zahájit intenzivnější spolupráci a využít oboustranných možností ke zvýšení informovanosti o základních registrech, současné situaci a nutných krocích či návrzích řešení nezbytných pro další podporu využívání údajů ze základních registrů. Prvořadým cílem bylo poskytnout aktuální informace o stavu základních registrů jako celku a na konkrétním kraji, popřípadě vyjasnit problémy přístupu krajů k referenčním datům základních registrů.

 

Stanovisko ČÚZK k postupu při stanovování volebních okrsků

V aktualitách registru územní identifikace adres a nemovitostí bylo zveřejněno stanovisko ČÚZK k postupu při stanovování volebních okrsků.

 

Aktuální omezení provozu

 

Seminář Správy základních registrů na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Dne 30. 5. 2013 Správa základních registrů uskutečnila seminář na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Tématem semináře bylo poskytnutí informací o stavu připojení orgánů veřejné moci Plzeňského kraje k základním registrům.

 

Konference Městský rok informatiky v Českých Budějovicích 13. -14. června

Správa základních registrů se zúčastní konference Městský rok informatiky v Českých Budějovicích 13. - 14. června.