PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

‹‹   Předchozí   10 20 22 23 24 25 26 27 28   Následující   ››

Seznam publikačních služeb zafixovaných na vnějším rozhraní ISZR

Seznam publikačních služeb zafixovaných na vnějším rozhraní ISZR bude zveřejněn 8.9.2011 v záložce Vývojáři.

 

Popis funkcionalit externího rozhraní prototypu ISZR směrem k AIS

V záložce Vývojáři je Katalog eGON služeb a popis datových typů v zafixované verzi 1.0 externího rozhraní prototypu ISZR.

 

Aktualizované Podmínky pro připojení AIS do ISZR

V záložce Vývojáři je k prohlédnutí další verze Podmínek pro připojení AIS do ISZR, katalog eGON služeb a popis datových typů.

 

ČSÚ připravil pro obce a kraje

ČSÚ připravil Vzorový dopis starostům a primátorům obcí obsahující informace k ROS, který naleznete v záložce Obce a Instruktážní materiál ROS pro KÚ, který naleznete v záložce Kraje.

 

Návod pro připojení OVM do CzechPOINT@office

V záložce Jak se připojit k ZR prostřednictvím Czech POINT v sekci Orgány veřejné moci nyní naleznete aktualizovaný odkaz pro připojení OVM do CzechPOINT@office . 

 

Nový katalog eGON služeb

Do záložky Správci a vývojáři v hlavním menu byla vložena nová verze katalogu eGon služeb. V katalogu byly aktualizovány nefixované služby a provedeny drobné opravy. 

 

Podmínky pro připojení AIS do ISZR

V záložce Vývojáři se můžete seznámit ve verzi 0.01 s Podmínkami pro připojení AIS do ISZR, popisem eGON služeb a popisem datových typů.

 

Nařízení vlády č. 161/2011 Sb.

Nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech nabývá účinnosti dnem 21.6.2011. Plný text je v záložce Legislativa.

 

Harmonogram spuštění základních registrů

V záložkách Kraje, Obce se můžete seznámit s vysvětlením harmonogramu spuštění ZR ve čtyřech etapách z přednášky hlavního architekta eGovernmentu. 

 

ČSÚ aktualizoval dokumenty

Český statistický úřad vydal novou metodiku, informace k připojení AIS editorů a číselník právních forem. Dokumenty jsou ke stažení v záložce Registr osob (ROS). 

 

Anglická verze webové prezentace

Dne 4.1.2011 byla spuštěna anglická verze webu Správy základních registrů.

 

Návrh Číselníku právních forem ROS

ČSÚ připravil v rámci procesu připomínkování Číselníku právních forem nový návrh. K prohlédnutí a stažení je v záložce ROS.

 

Nové dokumenty ČSÚ

ČSÚ vypracoval nové verze dokumentů Metodika DQ, Připojení AIS editorů ROS, Seznam zkratek. Zcela novým dokumentem je Číselník právních forem ROS. Dokumenty jsou k dispozici v záložce Registr osob (ROS).

 

Konference e-government 20:10

V Mikulově se konala 7.- 8. září 2010 konference, týkající se i základních registrů. S prezentací o aktuálním stavu vystoupil architekt e-Governmentu MV pan Ondřej Felix.  

 

Český statistický úřad aktualizoval metodiku

Český statistický úřad připravil pro editory aktualizovanou Metodiku zajištění datové kvality ROS/AIS. Dokumenty jsou v záložce Registr osob.

 
‹‹   Předchozí   10 20 22 23 24 25 26 27 28   Následující   ››