PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

‹‹   Předchozí   10 20 22 23 24 25 26 27 28   Následující   ››

Seznam služeb vnějšího rozhraní

K 30.9.2011 došlo v záložce Vývojáři k publikování další sady fixovaných služeb vnějšího rozhraní ISZR.

 

Seznam publikačních služeb zafixovaných na vnějším rozhraní ISZR

Seznam publikačních služeb zafixovaných na vnějším rozhraní ISZR bude zveřejněn 8.9.2011 v záložce Vývojáři.

 

Popis funkcionalit externího rozhraní prototypu ISZR směrem k AIS

V záložce Vývojáři je Katalog eGON služeb a popis datových typů v zafixované verzi 1.0 externího rozhraní prototypu ISZR.

 

Aktualizované Podmínky pro připojení AIS do ISZR

V záložce Vývojáři je k prohlédnutí další verze Podmínek pro připojení AIS do ISZR, katalog eGON služeb a popis datových typů.

 

ČSÚ připravil pro obce a kraje

ČSÚ připravil Vzorový dopis starostům a primátorům obcí obsahující informace k ROS, který naleznete v záložce Obce a Instruktážní materiál ROS pro KÚ, který naleznete v záložce Kraje.

 

Návod pro připojení OVM do CzechPOINT@office

V záložce Jak se připojit k ZR prostřednictvím Czech POINT v sekci Orgány veřejné moci nyní naleznete aktualizovaný odkaz pro připojení OVM do CzechPOINT@office . 

 

Nový katalog eGON služeb

Do záložky Správci a vývojáři v hlavním menu byla vložena nová verze katalogu eGon služeb. V katalogu byly aktualizovány nefixované služby a provedeny drobné opravy. 

 

Podmínky pro připojení AIS do ISZR

V záložce Vývojáři se můžete seznámit ve verzi 0.01 s Podmínkami pro připojení AIS do ISZR, popisem eGON služeb a popisem datových typů.

 

Nařízení vlády č. 161/2011 Sb.

Nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech nabývá účinnosti dnem 21.6.2011. Plný text je v záložce Legislativa.

 

Registrace agend začala

Dnem 1.6.2011 začalo registrování agend ústředními správními úřady a vybranými agendovými místy. Více v záložce RPP.

 

Harmonogram spuštění základních registrů

V záložkách Kraje, Obce se můžete seznámit s vysvětlením harmonogramu spuštění ZR ve čtyřech etapách z přednášky hlavního architekta eGovernmentu. 

 

Registrace agend

Na konferenci ISSS byly představeny základní kroky registrace agend. Více v záložce Registr práv a povinností.

 

ČSÚ aktualizoval dokumenty

Český statistický úřad vydal novou metodiku, informace k připojení AIS editorů a číselník právních forem. Dokumenty jsou ke stažení v záložce Registr osob (ROS). 

 

Anglická verze webové prezentace

Dne 4.1.2011 byla spuštěna anglická verze webu Správy základních registrů.

 

Návrh Číselníku právních forem ROS

ČSÚ připravil v rámci procesu připomínkování Číselníku právních forem nový návrh. K prohlédnutí a stažení je v záložce ROS.

 
‹‹   Předchozí   10 20 22 23 24 25 26 27 28   Následující   ››