PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

‹‹   Předchozí   10 20 22 23 24 25 26 27 28 29   Následující   ››

Cesta k registrům – seminář 29.2.2012 v Jihlavě

Správa základních registrů a magazín Egovernment pořádá dne 29. 2. 2012 v Jihlavě společně s Krajským úřadem Kraje Vysočina seminář Cesta k registrům .

 

Zveřejnění sady testovacích dat

V záložce Vývojáři jsou zveřejněny sady testovacích dat .

 

31. 1. 2012 Seminář: "UŽ JEN BEZ PAPÍRU.

Dne 31. 1. v Jihlavě se ředitel SZR, Ing. Michal Pešek zúčastnil semináře: "UŽ JEN BEZ PAPÍRU". Skutečně?" Hlavní témata: aktuální stav základních registrů, důvěryhodné uložení  elektronických dokumentů, vedení spisové služby v elektronické podobě, elektronická evidence dokumentů, datové formáty pro komunikaci a ukládání, legislativa, možnosti a praxe. Pan Ing. Ondřej Felix se věnoval technické části a zodpovídal konkrétně na kladené dotazy k technické části. Ředitel SZR,  Ing. Michal Pešek prezentoval na téma „Uvedení do provozu“. Pro více informací o tomto semináři: Web: http://www.egovernment.cz/bezpapiru/default.htm

 

Seminář v Dobřanech s odborným tématem Základní registry

Plzeňský kraj uspořádal dne 18. ledna 2012 v Dobřanech setkání zástupců obcí ze svého kraje, Karlovarského kraje, Jihočeského kraje a Ústeckého kraje. Tématem odborného semináře byly základní registry. Zástupci MV a SZR prezentovali aktuální stav projektu základních registrů i zcela aktuální témata, kterými se nyní orgány zabývají. Proběhla i široká diskuse, obce se ptají na konkrétní věci a my se jim již nyní snažíme odpovídat, nebo odpovědi alespoň zprostředkovat. 

 

Pracovní setkání s ústředními správními úřady

Dne 25.1.2012 se v sídle SZR konalo setkání s vybranými ÚSÚ (MZe, MPO, GFŘ, ZIF, ČNB) s cílem zjistit stav technické informovanosti k AIS.

 

Dokument k primárnímu plnění dat v ROS

ČSÚ vydal dokument Primární plnění ROS. Dokumentace je pro editory s přímým připojením k ISZR. Dostupný je v záložce ROS .

 

Prezentace ze setkání s krajskými informatiky

Prezentace ze setkání s krajskými informatiky byly vloženy do kalendáře k 12.1.2012.

 

Stanovisko k agendě dopravní obslužnosti

Agendu zajišťování dopravní obslužnosti vykonávají (resp. mohou vykonávat) všechny obce České republiky. Celé stanovisko je v záložce Obce .

 

Seznam registrovaných agend

V záložce Registru práv a povinností je publikován přehled registrovaných agend k 29.11. Tento přehled bude pravidelně aktualizován.

 

Uživatelská podpora ISZR

Dotazy technického i obecného charakteru směřujte do schránky uživatelské podpory: podpora@szrcr.cz.  V pracovních dnech v době mezi 9.00 – 16.00 nás můžete kontaktovat na tel čísle: 236 031 758 .

 

Informační kampaň k ZR začala

Informační kampaň k základním registrům byla koncem října zahájena. Více informací v kalendáři. 

 

ČSÚ vydal přehled nejčasteji kladených otázek k ROS

ČSÚ vydal přehled nejčastěji kladených otázek k ROS s odpověďmi. Soubor si můžete stáhnout v záložce ROS nebo Kraje, Obce.

 

Seznam služeb vnějšího rozhraní

K 30.9.2011 došlo v záložce Vývojáři k publikování další sady fixovaných služeb vnějšího rozhraní ISZR.

 

Seznam publikačních služeb zafixovaných na vnějším rozhraní ISZR

Seznam publikačních služeb zafixovaných na vnějším rozhraní ISZR bude zveřejněn 8.9.2011 v záložce Vývojáři.

 

Popis funkcionalit externího rozhraní prototypu ISZR směrem k AIS

V záložce Vývojáři je Katalog eGON služeb a popis datových typů v zafixované verzi 1.0 externího rozhraní prototypu ISZR.

 
‹‹   Předchozí   10 20 22 23 24 25 26 27 28 29   Následující   ››