PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 10 20   Následující   ››

Aktualizované verze dokumentů pro vývojáře

V sekci "Správci a vývojáři" byly publikovány nové verze dokumentů:

 

Informace pro OVM a správce AIS v souvislosti s hromadnou editací označení adresy úřadu do ROB

 O víkendu 10. až 11. června 2017 proběhne hromadná editace označení adresy úřadu v registru obyvatel (dále jen „ROB“) v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2016 Sb. Jedná se o cca 380 000 záznamů.

 

Rozšíření položkové skladby ROB o označení adresy úřadu

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2016 Sb. bude od 12. června 2017 v produkčním prostředí ROB nasazena úprava služeb a programového vybavení v důsledku rozšíření položkové skladby vydávaných údajů ROB o označení „Adresa úřadu“.

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - květen 2017 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - květen 2017. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období květen 2016 - květen 2017 a počet transakcí za měsíc květen 2017 (po jednotlivých dnech).   

 

Uveřejněna nová verze katalogu eGON služeb

V sekci "Správci a vývojáři" byla zveřejněna verze 8.11 katalogu eGON služeb. Oproti předchozí verzi  byly doplněny popisy služeb E203, E204, E207, E208, E209, E222 a E223.

 

Odstávka registru RÚIAN kategorie "C"

V termínu od 01. 07. 2017 od 14 hodin do 02. 07. 2017 do 20 hodin bude provedena odstávka systému základního registru  RÚIAN v rizikové skupině kategorie „C“ 

 

Zřízení datových schránek pro školy a školská zařízení

Od července 2017 zřídí ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvem školství datové schránky orgánů veřejné moci pro školy a školská zařízení. Tuto povinnost zavádí n ovela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

 

Aktualizované kompendium přeregistrace agendy v RPP AIS působnostním

Dle novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, provedené zákonem č. 192/2016 Sb. 

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - duben 2017 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - duben 2017. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období duben 2016 - duben 2017 a počet transakcí za měsíc duben 2017 (po jednotlivých dnech).  

 

Odstávka základních registrů kategorie "C"

V termínu 17.6. od 14:00 do 18.6. 2017 20:00 bude provedena údržba systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C“ . V uvedené termíny nebudou základní registry dostupné.  

 

Veřejné představení národní identitní autority

Správa základních registrů se tradičně zúčastnila konference Internet ve státní správě a samosprávě, jejíž 20. ročník proběhl 3. – 4. dubna v Hradci Králové. 

 

Metodika pro definici údajů vedených v agendě včetně příkladů

Metodika by měla posloužit ohlašovatelům agend při změně či doplnění údajů vedených v agendách. Příklady pak uvádějí řešení v konkrétních agendách.

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - březen 2017 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - březen 2017. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období březen 2016 - březen 2017 a počet transakcí za měsíc březen 2017 (po jednotlivých dnech).   

 

Ředitel Správy základních registrů se stal osobností eGovernmentu 2017

Ředitel Správy základních registrů Ing. Michal Pešek převzal během slavnostního večera, který se odehrál 21. března 2017 v nové budově Národního muzea v Praze, prestižní ocenění Osobnost eGovernmentu 2017 v kategorii centrálních úřadů. 

 

Odstávka registru RÚIAN kategorie "C"

Dne 23. 4. 2017 od 8:00 do 14:00 proběhne odstávka kategorie „C“ základního registru RÚIAN. V uvedeném termínu nebude registr dostupný.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 10 20   Následující   ››