PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20   Následující   ››

Příručky k primárnímu plnění příspěvkových organizací do ROS po 1. 1. 2017

Zákonem č. 192/2016 ze dne 25. května 2016, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a některé další zákony, došlo k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a k novele zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

 

Přechodná změna služby E05 v testovacím prostředí

V souvislosti s nasazenou změnou funkcionality služby E05 „robCtiPodleUdaju“ v testovacím prostředí (služba v testovacím prostředí navrací právě 1 AIFO  a to v případě jednoznačného ztotožnění) Vás upozorňujeme na změnu a to v období od 11. ledna od 9:00 hodin do 18. ledna 2017 do 9:00 hodin, kdy bude v testovacím prostředí zachována původní funkcionalita navracející až 5 AIFO.

 

Aktualizována uživatelská a řešitelská příručka k aplikaci Service Desk Manager

V sekci Service desk byla aktualizována uživatelská a řešitelská příručka k aplikaci Service Desk Manager.

 

Odstávka kategorie "C"

Ve dnech 4. 2. 2017 od 14 hodin do 5. 2. 2017  do 20 hodin bude provedena odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C". Služby základních registrů budou nedostupné.

 

Nedostupnost aplikace Service Desk Manager SZR

Ve dnech 17.12. od 7:00 do 18.12. 2016 20:00 bude z důvodu upgrade systému nedostupná aplikace Service Desk Manager SZR. Kritické incidenty, tzn. nedostupnost ZR a poruchy, je možné hlásit telefonicky na čísle 225 514 758.

 

Zveřejněn podrobný popis eGON služeb základních registrů

V sekci "Správci a vývojáři" byl nově zveřejněn podrobný technický popis nejvyužívanějších eGON služeb základních registrů:

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - listopad 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - listopad 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období prosinec 2015 - listopad 2016 a počet transakcí za měsíc listopad 2016 (po jednotlivých dnech).  

 

Změna termínu odstávky RUIAN a ROS v kategorii "C"

Plánovaná odstávka registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) a registru osob (ROS) se z technických důvodů přesouvá ze 4. 12. 2016 na 11. 12. 2016 od 7.00 hod do 13.00 hod. Dostupnost základních registrů bude částečně omezena. 

 

Nejčastější chyby v přístupu k základním registrům

Některé orgány veřejné moci mají při přístupu ke službám základních registrů problémy s čerpáním údajů, které potřebují pro výkon svých agend. Nejčastější chyby a jejich řešení:

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - říjen 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - říjen 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období listopad 2015 - říjen 2016 a počet transakcí za měsíc říjen 2016 (po jednotlivých dnech). 

 

Služby základních registrů budou dostupné i v průběhu víkendů

Od 1. října vstoupila v účinnost příslušná ustanovení zákona č. 204/2015 Sb., která zavádí centrální evidenci přestupků, ve které se budou evidovat zákonem vymezené závažnější přestupky a kterou bude spravovat Rejstřík trestů.

 

Odstávka kategorie "C"

Služby základních registrů budou nedostupné. Ve dnech 12.11. 2016 od 14 hodin do 13.11. 2016  do 20 hodin bude provedena odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C".

 

Odstávka kategorie "B"

Dostupnost Základních registrů nebude narušena. V termínu od 29. 10. 2016 14:00 hod. do 29. 10. 2016 24:00 hod. bude provedena údržba systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „B“

 

Měsíční statistiky provozu základních registrů - září 2016

 Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů. 

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20   Následující   ››