PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20   Následující   ››

Opětovné upozornění na postupnou expiraci certifikátů pro připojení k základním registrům

Správa základních registrů opět upozorňuje na fakt, že postupně dochází k expiraci certifikátů vydaných certifikační autoritou SZR pro jednotlivé orgány veřejné moci (OVM) k identifikaci a autentizaci jednotlivých agendových informačních systémů (AIS) vůči informačnímu systému základních registrů (ISZR) v produkčním prostředí od srpna 2012 a dále. Certifikáty byly a jsou vydávány s platností na 3 roky. 

 

Správa základních registrů úspěšnou certifikací opět potvrdila vysokou úroveň bezpečnosti poskytovaných služeb

Jednou z dlouhodobých priorit Správy základních registrů (SZR) je zvyšování kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb. O tom, že je v tom úspěšná svědčí nejen více než miliarda transakcí, které dosud základní registry provedly, ale i opětovné získání certifikátů potvrzujících úroveň poskytovaných služeb podle mezinárodních standardů a norem ISO.  

 

Odstávka kategorie "B"

Ve dnech 23. 7. 2016 od 14 hodin do 24. 7. 2016  do 20 hodin bude provedena odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „B".

 

Odstávka základního registru RÚIAN

Dne 16. 7. 2016 od 15:00 hod. do 20:00 hod. nebudou z technických důvodů dostupné služby základního registru RÚIAN.

 

Měsíční statistiky provozu základních registrů - červen 2016

Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů.

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - červen 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - červen 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období červenec 2015 - červen 2016 a počet transakcí za měsíc červen 2016 (po jednotlivých dnech). 

 

Odstávka kategorie "C"

Ve dnech 20. 8. 2016 od 14 hodin do 21. 8. 2016  do 20 hodin bude provedena odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C".

 

Odstávka kategorie "B"

Ve dnech 9. 7. 2016 od 14 hodin do 10. 7. 2016  do 20 hodin bude provedena odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „B".

 

Základní registry uskutečnily miliardu transakcí

Systém základních registrů, odkud úřady čerpají vždy platné referenční údaje, uskutečnil za 4 roky existence neuvěřitelnou miliardu transakcí.  To je důkazem, že jsou spolehlivým a bezpečným elektronickým nástrojem veřejné správy.

 

Přeregistrace agendy v AIS působnostním - stručný přehled

Správný postup při přeregistraci agendy v AIS působnostním Ukončit původní agendu k požadovanému datu – např. k datu účinnosti právního předpisu (ohlašovatel + správce RPP – dobře odhadnout jaký čas je třeba na provedení změn – viz níže). Vytvořit nové ohlášení agendy pomocí volby Vytvoření ohlášení agendy z existujícího (ohlašovatel). Registrace nově ohlášené agendy (správce RPP). Oznámení působnosti OVM v nové verzi agendy (příslušné OVM), protože ukončením platnosti staré verze agendy dojde také k ukončení všech oznámených působností.

 

Metodika oznámení působnosti orgánu veřejné moci v agendě - stručný přehled

Datové zprávy rozesílané ze Základního registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (RPP) při registraci/přeregistraci agendy obsahují právní formulace dané dikcí zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a tak nepůsobí uživatelsky příliš přívětivě. Jejich hlavním smyslem je upozornit na povinnost orgánů veřejné moci (OVM) oznámit svoji působnost v registrované/přeregistrované agendě. K tomu OVM používají formulář „Oznámení o vykonávání působnosti OVM v agendě“ v RPP AIS působnostním, který je uživatelsky přívětivější a umožňuje dobrou orientaci pomocí přednastavených informací.

 

Měsíční statistiky provozu základních registrů - květen 2016

Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů.   

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - květen 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - květen 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období červen 2015 - duben 2016 a počet transakcí za měsíc květen 2016 (po jednotlivých dnech).   

 

Odstávka kategorie „B“

Dne 21. 5. 2016 od 14:00 do 22. 5. 2016 do 20:00 bude provedena odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „B".

 

Odstávka kategorie "B"

Dne 14. 5. 2016 od 16:00 do 20:00 bude provedena odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „B".

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20   Následující   ››