PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20   Následující   ››

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - září 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - září 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období říjen 2015 - září 2016 a počet transakcí za měsíc září 2016 (po jednotlivých dnech). 

 

Primární plnění příspěvkových organizací do základního registru osob od 1. 1. 2017

Zákonem č. 192/2016 Sb. ze dne 25. 5. 2016, který nabude účinnosti 1. 1. 2017, se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a některé další zákony, např. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nebo zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Touto novelou zákona se zřizovatelé příspěvkových organizací stávají editory základního registru osob (dále jen ROS). 

 

Kompendium registrace orgánu veřejné moci pro výkon agendy

dle novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, provedené zákonem č. 192/2016 Sb.   

 

Úprava vyhledávání údajů v registru osob

Dne 20. 9. 2016 bude nasazena upravená  služba S07 rosCtiPodleUdaju. 

 

!!!Pozor změna!!!! Nový termínu odstávky Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Plánovaná odstávka Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) od 17. 9. do 18. 9. je odvolaná a nový termín odstávky byl stanoven od 24. 9. 14:00 hod. do 25. 9. 2016 20:00 hod.

 

Rozesílání záznamů o využívání údajů v registru obyvatel za rok 2015

Správa základních registrů zahájila rozesílání záznamů o využívání údajů z registru obyvatel za rok 2015 v podobě výpisů, které budou postupně doručovány do datových schránek fyzických osob. Držitelé datových schránek tak mají kontrolu nad tím, kdo, kdy a proč se během loňského kalendářního roku dotazoval na jejich údaje, které jsou v registru obyvatel vedeny jako referenční.  

 

Měsíční statistiky provozu základních registrů - srpen 2016

 Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů.

 

Představení koncepce národní identitní autority

Správa základních registrů je tradiční odborný partner konference eGovernment 20:10, která proběhla 6. - 7. září v Mikulově. Ředitel Správy základních registrů Michal Pešek zde představil aktuálně realizované projekty a zejména pak připravovaný systém národní identitní autority. Díky ní bude možné zavádět online služby využívající bezpečnou elektronickou identifikaci uživatelů na nejvyšší úrovni důvěryhodnosti definované evropským nařízením eIDAS.

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - srpen 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - srpen 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období září 2015 - srpen 2016 a počet transakcí za měsíc srpen 2016 (po jednotlivých dnech).

 

Měsíční statistiky provozu základních registrů - červenec 2016

 Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů. 

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - červenec 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - červenec 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období srpen 2015 - červenec 2016 a počet transakcí za měsíc červenec 2016 (po jednotlivých dnech). 

 

Kompendium k využívání údajů ze základních registrů soukromoprávními subjekty (dle novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech platné od 17. 6. 2016)

Kroky nezbytné k tomu, aby subjekty z řad soukromoprávních uživatelů údajů (dále SPUU) mohly využívat údaje vedené v základních registrech (dále ZR): 

 

Opětovné upozornění na postupnou expiraci certifikátů pro připojení k základním registrům

Správa základních registrů opět upozorňuje na fakt, že postupně dochází k expiraci certifikátů vydaných certifikační autoritou SZR pro jednotlivé orgány veřejné moci (OVM) k identifikaci a autentizaci jednotlivých agendových informačních systémů (AIS) vůči informačnímu systému základních registrů (ISZR) v produkčním prostředí od srpna 2012 a dále. Certifikáty byly a jsou vydávány s platností na 3 roky. 

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20   Následující   ››