PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kick-off projektu – Praha, 9. 3. 2011

Byla zahájena etapa vývoje Informačního systému ORG (IS ORG), jenž je integrální součástí systému základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění (dále jen „zákon o základních registrech“). ORG je jediné centrální úložiště matic identifikátorů a je nutnou a základní podmínkou pro fungování všech ostatních součástí systému základních registrů.

Informace IS ORG v rámci Kick-off projektu konaného v Praze 9. 3. 2011 naleznete na stránkach www.uoou.cz