PDF Export Vytisknout Poslat emailem

eIdentita.cz

eIdentita.cz bude identifikační bránou pro jednoduchý a bezpečný přístup k online službám veřejné správy. Je součástí státem garantovaného systému národní identitní autority (NIA).

logo_cmyk_01.jpg

Systém NIA propojuje tři základní subjekty:

 • Klienti – uživatelé online služeb veřejné správy
 • Poskytovatelé identity (IdP) – stát nebo komerční organizace, které vydávají klientům různé prostředky pro online prokázání jejich totožnosti / identity (např. elektronický občanský průkaz nebo kvalifikovaný certifikát / elektronický podpis)
 • Poskytovatelé služeb (SeP) – státní organizace poskytující online služby, které vyžadují ověření totožnosti / identity uživatele. (např. elektronické podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ)

Klientova totožnost je při přihlašování pomocí vybraného prostředku identity ověřována podle záznamu v registru obyvatel. Informace o ověření spolu s dalšími údaji (v rozsahu, ke kterému dá klient souhlas) předá NIA poskytovateli využívané služby.

Klient může sám rozhodovat, komu a jaké údaje poskytne. Zda své údaje poskytne danému poskytovateli služby jednorázově nebo udělí souhlas trvale. Následně může klient udělené souhlasy měnit nebo rušit u každého poskytovatele zvlášť.

Aby výše uvedené mohlo fungovat, bude potřeba zaregistrovat a aktivovat profil klienta.

K vytvoření a aktivaci profilu bude nutné:

 • zaregistrovat se na portálu www.eidentita.cz
 • ověřit údaje ve vašem profilu pomocí některého způsobu k prokázání a ověření vaší totožnosti:
  • online pomocí přihlášení v vaší datové schránce
  • online, pokud budete mít elektronický občanský průkaz s aktivovanými elektronickými funkcemi (cca polovina 2018)
  • offline, na kontaktním místě Czech POINT, kde po prokázání totožnosti občanským průkazem udělíte souhlas s poskytnutím vašich údajů „třetí osobě“ (eIdentita.cz)

S aktivovaným profilem se budete moci přihlašovat k některým online službám veřejné správy, jejichž seznam bude k dispozici.

Pro poskytovatele online služeb veřejné správy

Jako poskytovatel online služeb můžete využívat NIA pro vzdálené prokázání a ověření totožnosti klientů, kteří přistupují k vašim službám.

Využitím služeb NIA budete mít vždy bezpečně identifikované uživatele, kteří mohou vaše služby využívat bez nutnosti vytvářet si vlastní ověřovací mechanismus v podobě uživatelského účtu, hesla, jména, atd. NIA vám bude poskytovat garantované údaje o přihlášeném uživateli, které mají zdroj v registru obyvatel.

Příručka k využití služeb národní identitní autority pro poskytovatele služeb veřejné správy verze 0.11.pdf Příručka k využití služeb národní identitní autority pro poskytovatele služeb veřejné správy verze 0.11.pdf (1,79 MB 20.03.2018 17:05)

Pro poskytovatele identitních prostředků

Poskytovatel identity, který nabízí své služby prostřednictvím NIA, zajistí svým klientům použití jím vydaných ověřovacích prostředků (čipová karta, certifikát atd..) při komunikaci s online službami veřejné správy.

Poskytovatel identity musí projít ověřovacím procesem správce NIA, aby mohl své služby poskytovat prostřednictvím NIA.