PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Rozšíření položkové skladby ROB o označení adresy úřadu

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2016 Sb. bude od 12. června 2017 v produkčním prostředí ROB nasazena úprava služeb a programového vybavení v důsledku rozšíření položkové skladby vydávaných údajů ROB o označení „Adresa úřadu“.

Označení „Adresa úřadu“ se stává součástí adresy místa trvalého pobytu občanů v případech, je-li místem jejich trvalého pobytu adresa sídla ohlašovny nebo adresa sídla zvláštní matriky. Toto označení se nedotkne občanů, jež mají místo trvalého pobytu evidováno na adrese sídla ohlašovny, případně zvláštní matriky, z důvodu užívání objektu, tedy existují-li například bytové jednotky na této adrese a tito občané ohlásili změnu místa trvalého pobytu v souladu s § 10 odst. 6 zákona č. 133/2000 Sb.

Označení „Adresa úřadu“ bude vedeno v ROB jako nová položka (atribut „adresaUradu“ v elementu „AdresaPobytu“). Z hlediska AIS EO bude toto označení součástí již stávající vydávané položky „TypPobytuKod“ a „Typ PobytuTxt“; obsah těchto položek bude nabývat nově hodnot „H“ a „Platný TP – adresa úřadu“.

Do budoucna se označení „Adresa úřadu“ bude vztahovat i na AISC.

 Aby bylo možné označení „Adresa úřadu“ ve službách ROB využívat, je nezbytné doplnit ve volání služeb ROB do „<SeznamUdaju>“ k výčtu ostatních požadovaných údajů položku „adresaUradu“.  Pokud bude „<SeznamUdaju>“ prázdný, nebude označení „Adresa úřadu“ vydáváno. 

Od 1. června 2018 bude označení „Adresa úřadu“ automaticky vydáváno jako pevná součást adresy místa pobytu; v případě vyplnění „<SeznamUdaju>“ bude položka „adresaUradu“ ignorována.