PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Registr osob

Registr osob slouží k evidenci Právnických osob a jejich organizačních složek, podnikajících Fyzických osob, zahraničních osob a jejich organizačních složek, organizacím s mezinárodním prvkem a organizačních složek státu.

Obsahuje základní identifikační údaje o osobách, jejich provozovnách a statutárních zástupcích. Seznam referenčních údajů naleznete v § 26 zákona č. 111/2009 Sb., o zákl. registrech. Všechny osoby zapsané do ROS jsou identifikovány jednoznačným identifikátorem (IČO), které na žádost editorů přidělí přímo ROS. 

ROS využívají všechny orgány veřejné správy, které mají oprávnění z Registru práv a povinností.  Editoři provádí veškeré záznamy do ROS a v rámci jejich role přidělují osobám IČO a zapisují a aktualizují příslušné referenční údaje. Hlavní zdroje dat: obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání a dále informační systémy nebo evidence vybraných ministerstev a ústředních orgány státní správy, profesní komory, obce, kraje nebo veterinární správa. Seznam agendových míst naleznete v příloze Nařízení vlády č. 161.
  

Přínosy a dopady Registru osob: Přínosy a dopady ROS Přínosy a dopady ROS (817,62 KB)

Informace k evidenci příspěvkových organizací v ROS: Příspěvkové organizace v ROS Příspěvkové organizace v ROS (183,31 KB)

Pro více informací navštivte stránky Českého statistického úřadu (kontaktní email: ros@czso_cz)

Aktuality

05. 10. 2016

Primární plnění příspěvkových organizací do základního registru osob od 1. 1. 2017

Zákonem č. 192/2016 Sb. ze dne 25. 5. 2016, který nabude účinnosti 1. 1. 2017, se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a některé další zákony, např. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech...

19. 09. 2016

Úprava vyhledávání údajů v registru osob

Dne 20. 9. 2016 bude nasazena upravená  služba S07 rosCtiPodleUdaju. 

08. 02. 2016

Zasílání ročních výpisů o využití údajů v registru osob

Počínaje dnem 9. 2. 2016 budou Správou základních registrů zdarma rozesílány roční výpisy o využívání údajů v registru osob. Právnické osoby a fyzické podnikající osoby, které mají v registru osob zapsanou...

03. 12. 2015

Zveřejněn popis služeb registru osob a příručka pro uživatele údajů ROS

V sekci Registr osob/Dokumenty byl zveřejněn dokument "Popis služeb ROS". Účelem tohoto dokumentu je poskytnout uživatelům ROS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci úprav AIS...


všechny aktuality