PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Dokončení primárního plnění honebních společenstev do ROS

Správce registru osob (ROS) oslovil vybrané obce s rozšířenou působností se žádostí o dokončení primárního plnění honebních společenstev do ROS. Povinností příslušných pracovníků obcí s rozšířenou působnosti je zkontrolovat a případně opravit údaje honebních společenstev, které jim do ROS-IAIS nahrál správce ROS, doplnit údaje o statutárních zástupcích a nakonec osobu věcně schválit, čímž dojde k jejich zaslání do ROS. Každá obec s rozšířenou působností zapisuje pouze honební společenstva, která vede ve vlastní evidenci. Pokud správce ROS nahrál údaje osob, které obec nemá ve své evidenci, označí údaje jako neplatné. Primární plnění honebních společenstev je potřebné ukončit do 30.6.2013. Případné dotazy k této problematice lze zasílat na ros@czso_cz.