PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nejčastěji kladené dotazy z Centrálního registru vozidel (CRV) k ROS

1)    Adresa z registru osob (ROS) neodpovídá adrese, která je uvedena na povolení k podnikání.

Problém se týká zejména tzv. “multiplicitních“ podnikajících fyzických osob, které vykonávají svojí činnost podle více zákonů a získávají tak povolení od více orgánů (např. jako živnostník a zároveň i zemědělský podnikatel). ROS umožňuje vést ke každé z činností (tzv. agend) samostatný název osoby, adresu sídla (místa podnikání) a datum zápisu/výmazu z evidence. Aplikace CRV však v současnosti zobrazuje údaje pouze z jedné agendy. Neposkytuje uživatelům informaci, že je osoba uvedena ve více agendách, ani kterou z nich zobrazuje.

V případě rozdílných adres je potřebné, aby příslušný pracovník CRV jinými způsoby ověřil, zda se adresa na povolení k podnikání shoduje s adresou zapsanou v ROS. Pokud zjistí, že adresa je v ROS uvedena, údaj zapíše jako neregistrovaný (neevidovaný) v základních registrech. Podrobný postup je popsán v uživatelské příručce pro pracovníky CRV.

2)    V ROS je osoba vedena s ukončenou činností, ale žadatel se prokazuje platným oprávněním k vykonávání činnosti.

Opět se jedná o problém tzv. “multiplicitních“ podnikajících fyzických osob vykonávajících činnost podle více zákonů (viz. bod 1). CRV zobrazuje údaje agendy, ve které podnikající fyzická osoba svojí činnost již ukončila.

Řešení tohoto problému je stejné jako v předchozím případě. Příslušný pracovník CRV jinými způsoby ověří, zda je osoba aktivní alespoň v jedné agendě a následně zapíše osobu jako neregistrovanou s údaji platnými pro aktivní agendu. 

3)    Z ROS nebyla načtena žádná adresa.

Adresa sídla (místa podnikání) je povinný atribut, bez něhož není možné osobu do ROS zapsat. Pravděpodobně se tedy jedná o situaci, kdy byla adresa do ROS zapsána nestrukturovaným textem místo odkazu do registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN). CRV textovou adresu nezobrazuje. V těchto případech je nutné, aby příslušný pracovník CRV jinými způsoby ověřil jaká adresa je evidována v ROS a tuto adresu zapsal do textového pole CRV.