PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Postup zápisu do ROS při změně orgánu veřejné moci

Postup zápisu do ROS při změně orgánu veřejné moci u zájmových sdružení právnických osob a dobrovolných svazků obcí.

V případě, že ZSPO nebo DSO přecházejí z evidence jednoho krajského úřadu (MHMP) do druhého, je potřebné při zápisu této změny do registru osob dodržovat následující postup:

1.        Přebírající OVM odešle na emailovou adresu ros@czso_cz informaci o změně OVM u dané osoby. Do emailu je potřebné nahlásit IČO předmětné osoby a dále IČO (nebo název) předávajícího a přebírajícího OVM. Kromě toho je vhodné doplnit kontaktní údaje pracovníka krajského úřadu (MHMP), který změnu požaduje (email, telefon).

Do údajů vedených o osobě v ROS-IAIS pracovníci KÚ vůbec nezasahují, tzn. předávající OVM nezapisuje datum ukončení ani jiné údaje a přebírající OVM se nesnaží osobu zapsat do ROS ani načíst si údaje osoby vedené v ROS.

2.        Pracovníci ČSÚ zajistí příslušnou změnu OVM v ROS a také v  IAIS – ROS kompletně převedou údaje osoby z jednoho OVM na druhý (včetně historických údajů).

3.        Pracovníci ČSÚ zašlou kontaktní osobě informaci, že změna byla provedena. Přebírající OVM v ROS-IAIS zkontroluje, zda je osoba vedena v jeho evidenci a standardním způsobem modifikuje údaje, pokud nejsou v souladu s jejich evidencí.