PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Primární plnění příspěvkových organizací do základního registru osob od 1. 1. 2017

Zákonem č. 192/2016 Sb. ze dne 25. 5. 2016, který nabude účinnosti 1. 1. 2017, se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a některé další zákony, např. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nebo zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Touto novelou zákona se zřizovatelé příspěvkových organizací stávají editory základního registru osob (dále jen ROS). 

Od ledna 2017 se předpokládá zahájení procesu primárního plnění příspěvkových organizací do ROS novými editory, během kterého zřizovatelé zkontrolují a zapíší do ROS referenční údaje jimi zřízených příspěvkových organizací. Konkrétní postup a harmonogram prací upřesní ČSÚ do konce roku 2016.


Český statistický úřad


Primární plění příspěvkových organizací do základního registru osob od 1. 1. 2017 Primární plnění příspěvkových organizací do základního registru osob od 1. 1. 2017 (74,61 KB 05.10.2016 17:54)