PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností slouží jako zdroj údajů pro informační systémy zákl. registrů při řízení přístupu uživatelů k údajům v jednotlivých registrech a agendových informačních systémech. To znamená, že kdykoliv se někdo pokusí získat z registrů nějaký údaj, nebo ho dokonce změnit, bude systém posuzovat, zda to bude dovolené a jestli má na to právo ze zákona.

V RPP budou uchovávány záznamy, „digitální stopy“, tj. referenční údaje o právech a povinnostech vedených jako referenční v ostatních ZR. Díky tomu bude mít každý občan možnost se dozvědět, kdo, kdy a za jakým účelem data o něm vedená v ZR měnil nebo upravoval. Všichni, kteří mají zřízenou datovou schránku, dostanou automaticky jednou ročně výpis a ostatní jej obdrží na vyžádání za Czech POINTu.

Obsahem RPP jsou:

Referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci a to o agendách, o orgánech veřejné moci, které je vykonávají, o informačních systémech, které pro výkon agend používají a o rozsahu oprávnění přístupu k referenčním údajům a návaznost na eSbírku.
Referenční údaje o právech a povinnostech osob a to o údajích o rozhodnutích, na jejichž základě dochází ke změně referenčním údajů v ZR, o údajích o dalších právech a povinnostech osob, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Referenční údaje vedené v registru práv a povinností (§ 50, 51,52):

  • a) referenční údaje o agendách orgánů veřejné moci, a to včetně údajů o oprávněních přístupu k datům vedeným v základních registrech a seznamu názvů agend a jejich číselných kódů (dále jen „číselník agend“),
  • b) referenční údaje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a právech a povinnostech k věcem (dále jen „práva a povinnosti osob“), pokud jsou údaje o těchto osobách a věcech vedeny v základních registrech, a to včetně údajů o rozhodnutích orgánů veřejné moci.

Aktuality

15. 01. 2015

Report správy dat RPP

Správce registru práv a povinností vypracoval níže uvedený reporting správy dat RPP, který obsahuje statistiky za období od doby spuštění ZR a statistiky měsíční - za prosinec 2014.

04. 05. 2012

Informace správce RPP k řešení problémů u některých OVM v přístupu do formuláře pro oznamování či ohlašování

Ve spolupráci mezi správou jednotného identitního prostoru (aplikace Seznam OVM), řešitelem  formulářů ohlašování a oznamování působnosti (AIS RPP Působnostní)  a  vybranými lokálními administrátory...

27. 04. 2012

Správce RPP vydal aktualizované metodiky k ohlašování agend a oznamování působnosti v agendách (verze 1.6)

Pro podporu uživatelů při nasazení finálního aplikačního řešení formulářů byla správcem  RPP aktualizovány a doplněny Metodiky ohlašování a oznamování (vizuální změny formuláře,...


všechny aktuality