PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností slouží jako zdroj údajů pro informační systémy zákl. registrů při řízení přístupu uživatelů k údajům v jednotlivých registrech a agendových informačních systémech. To znamená, že kdykoliv se někdo pokusí získat z registrů nějaký údaj, nebo ho dokonce změnit, bude systém posuzovat, zda to bude dovolené a jestli má na to právo ze zákona.

V RPP budou uchovávány záznamy, „digitální stopy“, tj. referenční údaje o právech a povinnostech vedených jako referenční v ostatních ZR. Díky tomu bude mít každý občan možnost se dozvědět, kdo, kdy a za jakým účelem data o něm vedená v ZR měnil nebo upravoval. Všichni, kteří mají zřízenou datovou schránku, dostanou automaticky jednou ročně výpis a ostatní jej obdrží na vyžádání za Czech POINTu.

Obsahem RPP jsou:

Referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci a to o agendách, o orgánech veřejné moci, které je vykonávají, o informačních systémech, které pro výkon agend používají a o rozsahu oprávnění přístupu k referenčním údajům a návaznost na eSbírku.
Referenční údaje o právech a povinnostech osob a to o údajích o rozhodnutích, na jejichž základě dochází ke změně referenčním údajů v ZR, o údajích o dalších právech a povinnostech osob, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Referenční údaje vedené v registru práv a povinností (§ 50, 51,52):

  • a) referenční údaje o agendách orgánů veřejné moci, a to včetně údajů o oprávněních přístupu k datům vedeným v základních registrech a seznamu názvů agend a jejich číselných kódů (dále jen „číselník agend“),
  • b) referenční údaje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a právech a povinnostech k věcem (dále jen „práva a povinnosti osob“), pokud jsou údaje o těchto osobách a věcech vedeny v základních registrech, a to včetně údajů o rozhodnutích orgánů veřejné moci.

Aktuality

05. 10. 2016

Kompendium registrace orgánu veřejné moci pro výkon agendy

dle novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, provedené zákonem č. 192/2016 Sb.   

03. 08. 2016

Kompendium k využívání údajů ze základních registrů soukromoprávními subjekty (dle novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních...

Kroky nezbytné k tomu, aby subjekty z řad soukromoprávních uživatelů údajů (dále SPUU) mohly využívat údaje vedené v základních registrech (dále ZR): 

14. 06. 2016

Přeregistrace agendy v AIS působnostním - stručný přehled

Správný postup při přeregistraci agendy v AIS působnostním Ukončit původní agendu k požadovanému datu – např. k datu účinnosti právního předpisu (ohlašovatel + správce RPP – dobře odhadnout jaký čas je třeba na...

14. 06. 2016

Metodika oznámení působnosti orgánu veřejné moci v agendě - stručný přehled

Datové zprávy rozesílané ze Základního registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (RPP) při registraci/přeregistraci agendy obsahují právní formulace dané dikcí zákona č. 111/2009 Sb., o...


všechny aktuality