PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Systém základních registrů

Kód agendy: A100
Název agendy: Systém základních registrů
Datum registrace agendy: 31.01.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR929 Zajišťování provozu informačního systému základních registrů a jeho bezpečnost 111/2009 7-2-a
CR930 Realizace vazeb mezi jednotlivými základními registry prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů 111/2009 7-2-b
CR931 Realizace vazeb mezi základními registry a agendovými informačními systémy prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů 111/2009 7-2-c
CR932 Zpřístupňování referenčních údajů obsažených v základních registrech v rozsahu oprávnění obsažených v registru práv a povinností 111/2009 7-2-d
CR933 Vedení záznamů o událostech souvisejících s provozováním informačního systému základních registrů 111/2009 7-2-e
CR934 Zprostředkování poskytování údajů dotčeným osobám 111/2009 14-4 111/2009 14-5


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
72054506 Správa základních registrů[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]