PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Základní registr - registr obyvatel

Kód agendy: A101
Název agendy: Základní registr - registr obyvatel
Datum registrace agendy: 31.01.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR935 Zajišťování provozu registru obyvatel a jeho bezpečnost 111/2009 20-2-a
CR936 Poskytování údajů dotčeným osobám 111/2009 14-4 111/2009 14-5
CR937 Poskytování údajů na žádost 111/2009 20-2-b 111/2009 58 111/2009 58a


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]