PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Správní činnosti v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů

Kód agendy: A1022
Název agendy: Správní činnosti v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
Datum registrace agendy: 16.05.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
19 1993 Zákon o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů      
364 2003 Vyhláška č. 364/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění pozdějších předpisů      
500 2004 Správní řád      
53 1993 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení      
539 1992 Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR5818 Rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí Puncovního úřadu a činí z moci úřední opatření proti nečinnosti Zákon č. 19/1993 Sb., § 3, c; Zákon č. 500/2004 Sb., § 80.
CR5819 Vede registr výrobců a obchodníků Zákon č. 539/1992 Sb., § 40a.
CR5820 Provádí puncovní inspekci u výrobců a obchodníků Zákon č. 539/1992 Sb., § 41 až 45; Zákon č. 19/1993 Sb., § 4, písm. a.
CR5821 Přiděluje a zrušuje výrobní značky na zboží z drahých kovů Zákon č. 539/1992 Sb., § 46, § 46a; Zákon č. 19/1993 Sb., § 4, písm. b.
CR5822 Vede seznam registrovaných slitin Zákon č. 539/1992 Sb., § 49; Zákon č. 19/1993 Sb., § 4, písm. c.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00002542 Puncovní úřad
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu[Čas vygenerování tohoto souboru: 21.05.2012 17:26:53.]