PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Státní občanství České republiky

Kód agendy: A1023
Název agendy: Státní občanství České republiky
Datum registrace agendy: 16.05.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech      
137 1993 Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky      
193 1999 Zákon o státním občanství některých bývalých českolovenských stáních občanů      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 12 1 b
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
40 1993 Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR5823 nabytí SO ČR narozením 40/993 § 3
CR5824 nabytí SO ČR osvojením 40/1993 § 3a
CR5825 nabytí SO ČR určením otcovství 40/1993 § 4
CR5826 nabytí SO ČR nalezením 40/1993 § 5
CR5827 nabytí SO ČR prohlášením 40/1993 § 6, § 21 40/1993 § 18a 40/1993 § 18b 40/1993 § 18c 193/1999 § 1 až § 11 Rozhodování o nabytí státního občanství ČR na základě jednotlivých druhů prohlášení, jež jsou zakotvena v zákoně č. 40/1993 Sb., a 193/1999 Sb.
CR5828 nabytí SO ČR udělením 40/1993 § 7 až § 12 rozhodování o udělení SO ČR
CR5829 pozbytí SO ČR prohlášením 40/1993 § 16, § 21 rozhodování o pozbytí státního občanství ČR na základě prohlášení
CR5830 pozbytí SO ČR nabytím cizího SO 40/1993 § 17 pozbytí SO ČR nabytím cizího státního občanství
CR5831 vydávání osvědčení o SO ČR 40/1993 § 20 zjišťování státního občanství ČR a vydávání osvědčení o SO ČR
CR5832 vydávání potvrzení o SO ČR 40/1993 § 24 zjišťování státního občanství ČR a vydávání potvrzení o SO ČR
CR5833 evidence SO ČR 40/1993 § 23 vedení evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly SO ČR. Vedení ústřední státoobčanské evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly SO ČR


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Obce
Obce s matričním úřadem
Obce s rozšířenou působností
Policie České republiky
Úřady (krajské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí určených Statutem hlavního města Prahy, magistráty měst Brna, Ostray a Plzně, Úřad městského obvodu Plzeň 3)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
00063410 Městská část Praha 1[Čas vygenerování tohoto souboru: 21.05.2012 17:26:53.]