PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vinohradnictví a vinařství

Kód agendy: A1024
Název agendy: Vinohradnictví a vinařství
Datum registrace agendy: 16.05.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
321 2004 Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR5908 Vinohradnictví 321/2004 § 4 a násl.
CR5909 Vinařství - povinnosti výrobců 321/2004 § 11
CR5910 Přidělení kódu stáčírny 321/2004 § 16
CR5911 Víno originální certifikace 321/2004 § 23
CR5912 Zatřídění vína vyrobeného z vinných hroznů vypěstovaných na území České republiky 321/2004 § 26
CR5913 Registr 321/2004 § 28, § 29
CR5914 Evidenční knihy 321/2004 § 30
CR5915 Vydávání průvodních dokladů 321/2004 § 38
CR5916 Výkon státní správy a správní delikty 321/2004 § 39


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Celní úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00020338 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
00020478 Ministerstvo zemědělství
75014149 Státní zemědělská a potravinářská inspekce[Čas vygenerování tohoto souboru: 21.05.2012 17:26:53.]