PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Pozemkové úpravy a pozemkové úřady

Kód agendy: A1025
Název agendy: Pozemkové úpravy a pozemkové úřady
Datum registrace agendy: 16.05.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
139 2002 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR5917 Identifikace účastníků řízení 139/2002 5-2
CR5918 Ustanovení opatrovníka 139/2002 5-3,4
CR5919 Řízení o pozemkových úpravách 139/2002 6
CR5920 Zjišťování průběhu hranic pozemků 139/2002 9-5
CR5921 Zeměměřické činnosti 139/2002 9-6 139/2002 9-8 139/2002 12-2
CR5922 Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav 139/2002 11-4 139/2002 14
CR5923 Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv 139/2002 11-8
CR5924 Rozhodnutí o určení hranic přídělů 139/2002 13
CR5925 Rozhodnutí o zrušení zatímního bezúplatného užívání 139/2002 15
CR5926 Řízení o udělování oprávnění k projektování pozemkových úprav 139/2002 18


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00020478 Ministerstvo zemědělství[Čas vygenerování tohoto souboru: 21.05.2012 17:26:53.]