PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Kód agendy: A1027
Název agendy: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Datum registrace agendy: 16.05.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
147 2002 Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR5958 Provádění správních řízení a výkon jiných správních činností dle zvláštních zákonů 147/2002 2- 1
CR5959 Provádění státní odborné kontroly a zkoušek geneticky modifikovaných organizmů a produktů 147/2002 2-2
CR5960 Plnění úkolů vyplývajících z bezprostředně závazných předpisů Evropské unie 147/2002 2-3
CR5961 Provádění kontrolních a dozorových činností podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu 147/2002 2- 4
CR5962 Provádění kontrol podmíněnosti podle zákona o zemědělství a v oblasti povrchových nebo pozemních vod 147/2002 2-5
CR5963 Provádění odborných a zkušebních úkonů a odborných, kontrolních a dozorových činností 147/2002 2-1 147/202 3-1
CR5964 Provádění chemických, biochemických, mikrobiologických, biologických a jiných zkoušek 147/2002 3-2
CR5965 Vydávání osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu 147/2002 3-3
CR5966 Vydávání oprávnění k výkonu odborných činností 147/2002 5
CR5967 Vyžadování informací od OSS zejména od orgánů ochrany veřejného zdraví, orgánů veterinární správy, živnostenských úřadů a celních úřadů, a od orgánů územních samosprávných celků 147/2002 8
CR5968 Využívání údajů z katastru nemovitostí vč. katastrálních map a výsledků zeměměřičských činností zejména státních mapových děl 147/2002 9


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00020338 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
00020478 Ministerstvo zemědělství[Čas vygenerování tohoto souboru: 21.05.2012 17:26:53.]