PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Základní registr - registr osob

Kód agendy: A102
Název agendy: Základní registr - registr osob
Datum registrace agendy: 31.01.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR938 Poskytování údajů dotčeným osobám 111/2009 14-4 111/2009 14-5
CR939 Zajišťování provozu registru osob a jeho bezpečnost 111/2009 28-3-a
CR940 Poskytování údajů na žádost 111/2009 28-3-b 111/2009 61


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00025593 Český statistický úřad[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]