PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Základní registr - registr územní identifikace

Kód agendy: A103
Název agendy: Základní registr - registr územní identifikace
Datum registrace agendy: 31.01.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR941 Poskytování údajů dotčeným osobám 111/2009 14-5
CR942 Zajišťování funkce správce registru územní identifikace 111/2009 30-2
CR943 Zveřejňování údajů 111/2009 47 111/2009 62


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00025712 Český úřad zeměměřický a katastrální[Čas vygenerování tohoto souboru: 01.02.2012 14:00:02.]