PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Základní registr - registr práv a povinností

Kód agendy: A104
Název agendy: Základní registr - registr práv a povinností
Datum registrace agendy: 31.01.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR944 Poskytování údajů dotčeným osobám 111/2009 14-4 111/2009 14-5
CR945 Zajišťování funkce správce registru práv a povinností 111/2009 49
CR946 Poskytování údajů z registru práv a povinností 111/2009 58 111/2009 58a 111/2009 59


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra[Čas vygenerování tohoto souboru: 01.02.2012 14:00:02.]