PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ověření bezúhonnosti fyzické osoby oprávněné jednat ve věci veřejné sbírky; ověřování existence této fyzické osoby

Kód agendy: A1043
Název agendy: Ověření bezúhonnosti fyzické osoby oprávněné jednat ve věci veřejné sbírky; ověřování existence této fyzické osoby
Datum registrace agendy: 16.05.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00007064
Název OVM: Ministerstvo vnitra

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
117 2001 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 5 4  
117 2001 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) 12 1 d
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR5834 Ověřování bezúhonnosti fyzické osoby oprávněné jednat ve věci veřejné sbírky; ověřování existence této fyzické osoby Ověřování bezúhonnosti fyzické osoby oprávněné jednat ve věci veřejné sbírky; ověřování existence této fyzické osoby


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
00064581 Hlavní město Praha[Čas vygenerování tohoto souboru: 21.05.2012 17:26:53.]