PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu

Kód agendy: A1045
Název agendy: Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu
Datum registrace agendy: 16.05.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
274 2001 Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR5896 Správa informačního systému majetkové evidence VÚME + Správa informačního systému provozní evidence VÚPE, evidence nemovitostního majetku, který nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí včetně seznamu vlastníků vodovodů a kanalizací a seznamu provozovatelů vodovodů a kanalizací 274/2001 5-5
CR5897 Každoroční zpracování základních dat předaných vlastníky a provozovateli včetně jejich kontroly ORP-vodoprávními úřady 274/2001 5-4
CR5898 Vydání povolení k provozování vodovodů a kanalizací, jeho změn a jeho zrušení–Krajský úřad územně příslušný k majetku vodovodů a kanalizací (vázáno na konkrétní majetek) 274/2001 6-5
CR5899 Rozhodování o právech a povinnostech vlastníků provozně souvisejících vodovodů nebo provozně souvisejících kanalizací 274/2001 29 -3-c
CR5900 Rozhodování o povinnosti veřejné služby provozovatele a činnosti v krizové situaci 274/2001 21 274/2001 22 274/2001 26-2-a 274/2001 28 -2-d
CR5901 Kontroly plnění povinností vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 274/2001 37
CR5902 Přestupkové řízení 274/2001 32
CR5903 Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob 274/2001 33
CR5904 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 274/2001 4 274/2001 29-1-c 274/2001 29-1-d 274/2001 26-1-a
CR5905 Plán pro zlepšování jakosti surové vody 274/2001 13-3,4 274/2001 29-1-b 274/2001 28-1-c
CR5906 Technický audit 274/2001 38 274/2001 29-1-f,g
CR5907 Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 274/2001 36-5 274/2001 29-4-c 274/2001 29-3-b


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce s rozšířenou působností
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00020478 Ministerstvo zemědělství[Čas vygenerování tohoto souboru: 21.05.2012 17:26:53.]