PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda řidičů

Kód agendy: A1046
Název agendy: Agenda řidičů
Datum registrace agendy: 17.05.2012
Platnost od: 17.04.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 66003008
Název OVM: Ministerstvo dopravy

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
156 2008 Vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů      
167 2002 Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů      
200 1990 Zákon o přestupcích      
247 2000 Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů      
277 2004 Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčující zdravotní důvody, pro ně se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů      
30 2001 Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích      
31 2001 Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů      
361 2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 123f    
361 2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 123c    
361 2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 123b    
361 2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 123a    
361 2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 125e    
361 2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 125c    
361 2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 125a    
361 2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 124    
361 2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 118c    
361 2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 77    
361 2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 122a    
361 2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů      
361 2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 123e    
361 2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 123d    
500 2004 Správní řád      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6072 Vedení centrálního registru řidičů 361/2000 124-2e
CR6073 Výdej dat z centrálního registru řidičů 361/2000 122-3
CR6074 Vedení registru řidičů 361/2000 124-5h, 361/2000 119-1
CR6075 Zápis do registru řidičů 361/2000 120-1,2
CR6076 Výdej dat z registru řidičů 361/2000 120-1,2
CR6077 Centrální evidence paměťových karet 361/2000 122-1
CR6078 Udělení výjimky z věku pro skupinu A a podskupinu A1 361/2000 83-5
CR6079 Udělení a rozšíření řidičského oprávnění 361/2000 92-1
CR6080 Podmínění a omezení řidičského oprávnění 361/2000 93-1
CR6081 Odnětí nebo vzdání se řidičského oprávnění 361/2000 94-1a,b; 361/2000 94-5
CR6082 Pozastavení řidičského oprávnění 361/2000 95-1
CR6083 Přezkoumání zdravotní způsobilosti 361/2000 96-3
CR6084 Přezkoušení z odborné způsobilosti 361/2000 97-3
CR6085 Zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění 361/2000 98-1; 361/2000 99-1
CR6086 Vrácení řidičského oprávnění 361/2000 100-1; 361/2000 101-1; 361/2000 102-1
CR6087 Vydání řidičského průkazu 361/2000 109-3; 361/2000 110-1
CR6088 Vydání paměťové karty řidiče 361/2000 110a-1
CR6089 Odevzdání paměťové karty řidiče 361/2000 110a -6
CR6090 Vydání mezinárodního řidičského průkazu 361/2000 111-1
CR6091 Vydání duplikátu řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu 361/2000 112-1
CR6092 Odevzdání řidičského průkazu, mezinárodního řidičského průkazu a Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení poškození nebo zničení řidičského průkazu 361/2000 113-2
CR6093 Vrácení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu 361/2000 114-1
CR6094 Vydání potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu 361/2000 115-3
CR6095 Výměna řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem 361/2000 116-1,3
CR6096 Zadržení řidičského průkazu 361/2000 118c-1
CR6097 Vrácení zadrženého řidičského průkazu 361/2000 118c-2
CR6098 Oznámení o dosažení 12 bodů v registru řidičů 361/2000 123c-3,4
CR6099 Odečet bodů v registru řidičů 361/2000 123d-4; 361/2000 123e-1,4,5
CR6100 Uložení kaucí vybraných Policií ČR 361/2000 125a-4
CR6101 Vydání řidičského průkazu –udělení řidičského oprávnění 361/2000 109-1
CR6102 Vydání řidičského průkazu - rozšíření řidičského oprávnění 361/2000 109-2
CR6103 Vydání řidičského průkazu – podmínění, omezení nebo vzdání se některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 361/2000 109-2
CR6104 Vydání řidičského průkazu – zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění 361/2000 109-2
CR6105 Vydání řidičského průkazu – končící platnost řidičského průkazu nebo je řidičský průkaz neplatný 361/2000 109-2
CR6106 Vydání řidičského průkazu – výměna řidičského průkazu Evropského společenství nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem 361/2000 109-2; 361/2000 116- 1,3
CR6107 Vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů 361/2000 109 -2; 361/2000 108-2
CR6108 Vydání mezinárodního řidičského průkazu z důvodu změny údajů 361/2000 108-2
CR6109 Vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz ES ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený 361/2000 109-2; 361/2000 116- 2
CR6110 Započítávání bodů 361/2000 123b- 1,2
CR6111 Výdej dat z bodového hodnocení 361/2000 123b-5
CR6112 Vrácení řidičského oprávnění - 12 bodů 361/2000 123d
CR6113 Řešení námitek v bodovém hodnocení 361/2000 123f
CR6114 Oprava záznamů v bodovém hodnocení 361/2000 123f -2,3
CR6115 Poskytování údajů z evidence paměťových karet řidiče 361/2000 122c
CR6116 Vydání registrace k provozování autoškoly 247/2000 2-2
CR6117 Odnětí registrace k provozování autoškoly 247/2000 6-1
CR6118 Schválení výcvikového vozidla 247/2000 10-1
CR6119 Vydání profesní osvědčení pro učitele autoškoly 247/2000 21-1
CR6120 Odnětí profesního osvědčení pro učitele autoškoly 247/2000 24-1
CR6121 Provádění zkoušek z odborné způsobilosti 247/2000 32-2
CR6122 Provádění zkoušek žadatelů o vydání průkazu zkušebního komisaře 247/2000 34-2
CR6123 Vydání průkazu zkušebního komisaře 247/2000 34-1
CR6124 Vedení evidence průkazů zkušebních komisařů 247/2000 35-3
CR6125 Prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře 247/2000 36-1
CR6126 Odejmutí průkazu zkušebního komisaře 247/2000 37-1
CR6127 Udělení akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 247/2000 49-1
CR6128 Odejmutí akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 247/2000 52-1
CR6129 Provedení zkoušky z profesní způsobilosti řidiče 247/2000 52b-1
CR6130 Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče 247/2000 52c-1
CR6131 Vydání potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče 247/2000 52c-5
CR6132 Vydání duplikátu průkazu profesní způsobilosti řidiče 247/2000 52c-6
CR6133 Udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy 247/2000 52e-1
CR6134 Odnětí vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy 247/2000 52h-1
CR6135 Projednávání správních deliktů v prvním stupni 247/2000 53-2e; 247/2000 53-3d; 247/2000 53-4d
CR6136 Schvalování provedení a používání dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace 361/2000 124-2-c
CR6137 Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na dálnici a rychlostní silnici a užití zařízení pro provozní informace na dálnici a rychlostní silnici 361/2000 124-2-b
CR6138 Řízení o zadržení řidičského průkazu 361/2000 118c
CR6139 Řízení o porušení povinností stanovených zákonem 361/2000 123a až 123f, 124
CR6140 Přestupky a správní delikty 361/2000 125a, 125c až 125e


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce s rozšířenou působností
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
66003008 Ministerstvo dopravy[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]