PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost

Kód agendy: A1061
Název agendy: Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost
Datum registrace agendy: 05.06.2012
Platnost od: 05.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 68403569
Název OVM: Národní bezpečnostní úřad

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
363 2011 Vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti      
405 2011 Vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti      
412 2005 Zákon o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů      
413 2005 Zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů      
432 2011 Vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací      
522 2005 Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.      
523 2005 Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor      
525 2005 Vyhláška č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací      
528 2005 Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb.      
529 2005 Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb.      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6195 Bezpečnostní řízení 412/2005 část čtvrtá 412/2005 140 412/2005 141
CR6196 Správní řízení 412/2005 156-6 500/2004 200/1990
CR6197 Ověřování splnění podmínek fyzické osoby pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené 412/2005 6-3 412/2005 9
CR6198 Zpracovávání projektu fyzické bezpečnosti 412/2005 32
CR6199 Schvalování projektu bezpečnosti komunikačního systému 412/2005 35-2
CR6200 Vydávání povolení k vývozu certifikovaného kryptografického prostředku z území České republiky 412/2005 42-2 412/2005 42-3
CR6216 Zajišťování zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a vydávání osvědčení o zkoušce zvláštní odborné způsobilosti 412/2005 137-c
CR6217 Vyvíjení a schvalování národních šifrových algoritmů 412/2005-k
CR6218 Podávání vyjádření k oznámení podle § 69 odst. 1 písm. r) a poskytování přehledu oznámení a vyjádření k nim Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 412/2005 138-1-l
CR6219 Zpracovávání seznamu utajovaných informací 412/2005 139-1
CR6201 Výkon státního dozoru pro oblast ochrany utajovaných informací 412/2005 143
CR6202 Certifikační řízení 412/2005 46
CR6203 Vydávání osvědčení fyzické osoby pro cizí moc a osvědčení podnikatele pro cizí moc 412/2005 57
CR6204 Vydávání souhlasu s jednorázovým přístupem k utajované informaci se stupněm utajení o jeden vyšším, než na který je vydáno osvědčení 412/2005 59
CR6205 Zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost 412/2005 63
CR6206 Vedení přehledu míst nebo funkcí, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím 412/2005 69-1-b
CR6207 Vedení evidencí podle § 69 odst. 1 písm. j) 412/2005 69-1-j
CR6208 Vydávání stanoviska k přihlášce vynálezu, užitného vzoru nebo topografie polovodičového výrobku 412/2005 70
CR6209 Zpracovávání personálních projektů 412/2005 72
CR6210 Podávání vyjádření k personálním projektům a jejich předkládání vládě 412/2005 72-4
CR6211 Udělování povolení k poskytování utajované informace stupně utajení Přísně Tajné, Tajné nebo Důvěrné v mezinárodním styku 412/2005 73-a
CR6212 Udělování souhlasu k poskytování utajované informace stupně utajení Vyhrazené v mezinárodním styku 412/2005 73-b
CR6213 Schvalování bezpečnostní instrukce 412/2005 75a-2
CR6214 Zřízení a vedení ústředního registru utajovaných informací 412/2005 79-2
CR6215 Zřízení a vedení registru utajovaných informací 412/2005 79-3


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Ministerstva a další ústřední správní úřady
Všechna OVM vedená v RPP
Zpravodajské služby ČR
Ústřední správní úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
68403569 Národní bezpečnostní úřad[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]