PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Veřejné zdravotní pojištění

Kód agendy: A1081
Název agendy: Veřejné zdravotní pojištění
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 17.04.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00024341
Název OVM: Ministerstvo zdravotnictví

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
134 1998 Vyhláška č. 134/1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami      
48 1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 39f 7  
48 1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 39b 14  
48 1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 39a 3  
48 1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 39e 3  
48 1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 45a 1  
48 1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 16a 10  
48 1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 16a 9  
48 1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 16a 8  
48 1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 16a 7  
48 1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 42    
48 1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 40    
48 1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 17    
48 1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 34    
48 1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 33    
48 1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 16b 1  
48 1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů      
48 1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 48    
48 1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 47    
618 2006 Vyhláška č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
null 0 Nařízení Rady (EEC) 574/72 - čl. 10b a následující
null 0 Nařízení Rady (EEC) 1408/71 - čl. 2 a následující
null 0 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6220 MZ - posuzování rámcových smluv mezi zdrav. pojišťovnami a poskytovateli zdrav. péče (§ 17/2,5 zákona č. 48/1997 Sb.) posuzování rámcových smluv mezi zdrav. pojišťovnami a poskytovateli zdrav. péče a působení v případě nesouladu s právními předpisy a veřejným zájmem
CR6221 MZ - posuzování seznamu zdravotních výkonů a bodovými hodnotami a jeho publikace (§ 17/4 zákona č. 48/1997 Sb.) posuzování seznamu zdravotních výkonů a bodovými hodnotami a jeho publikace
CR6222 MZ - úhradová soutěž (§ 39e/3 zákona č. 48/1997 Sb.) vydává souhlasné vyjádření na vypsání úhradové soutěže
CR6223 MZ - provádí správní delikty (§ 45a/3 zákona č. 48/1997 Sb.) projednávání správních deliktů v prvním stupni
CR6224 MZ - sankce (§ 45b zákona č. 48/1997 Sb.) uděluje sankce zdravotním pojišťovnám při nedodržení předepsaných ustanovení v právním předpisu
CR6225 MZ - vyhlašuje výběrové řízení (§ 47/1 zákona č. 48/1997 Sb.) vyhlašuje výběrové řízení na poskytování ústavní a lázeňské zdravotní péče
CR6226 MZ - vydává vyhlášky a prováděcí právní předpisy (na základě celého právního předpisu) vydává vyhlášky a prováděcí právní předpisy
CR6227 KÚ - vyhlašuje výběrové řízení (§ 47/1 zákona č. 48/1997 Sb.) vyhlašuje výběrové řízení
CR6228 VZP - vede evidenci pojištěnců (§ 40a zákona č. 48/1997 Sb.) vede centrální registr pojištěnců
CR6229 VZP - provádění smluvního zdravotního pojištění (§ 54 -z.č.48/1997) provádění smluvního zdravotního pojištění
CR6230 VZP - vracení přeplatků na regulačních poplatcích (§ 16b odst. 1, z.č.48/1997) vracení přeplatků na regulačních poplatcích
CR6231 VZP - kontrola placení pojistného (§ 22 z.č.48/1997) kontrola placení pojistného
CR6232 VZP - vymáhání dlužného pojistného a penále (§ 8 odst.5, § 53 z.č.48/1997) vymáhání dlužného pojistného a penále
CR6233 VZP - ukládání pokut a přirážek k pojistnému plátcům pojistného (§ 44,§53 z.č.48/1997) ukládání pokut a přirážek k pojistnému plátcům pojistného
CR6234 VZP - vedení správního řízení ve věci pojistného, penále, pokut, přirážek k pojistnému, vracení přeplatků na poj.,snížení záloh ( § 53 z.č.48/1997 Sb. ) vedení správního řízení ve věci pojistného, penále, pokut, přirážek k pojistnému, vracení přeplatků na poj.,snížení záloh
CR6235 VZP - uplatňování náhrady nákladů na péči hrazenou ze zdr. Pojištění vynaložených v důsledku protiprávního jednání třetích osob (§ 55 z.č. 48/1997 Sb.) uplatňování náhrady nákladů na péči hrazenou ze zdr. Pojištění vynaložených v důsledku protiprávního jednání třetích osob
CR6236 VZP - rozhodování o odstraňování tvrdosti ve věci penále (§ 53a z.č. 48/1997 Sb.) rozhodování o odstraňování tvrdosti ve věci penále
CR6237 VZP - provádění všeobecného zdravot. pojištění, platby za úhrady zdr.péče dle smluv uzavřených se zdrav.zařízeními (§ 17, §§ 28 až 39, § 40 § 46 z.č. 48/1997 Sb.) provádění všeobecného zdravot. pojištění, platby za úhrady zdr.péče dle smluv uzavřených se zdrav.zařízeními
CR6238 VZP - řízení o stanovení maximální ceny, řízení o stanovení výše a podmínek úhrady (§ 39g z.č. 48/1997) řízení o stanovení maximální ceny, řízení o stanovení výše a podmínek úhrady


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00024341 Ministerstvo zdravotnictví
41197518 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]