PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Obecná bezpečnost výrobků

Kód agendy: A1082
Název agendy: Obecná bezpečnost výrobků
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 29.05.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
102 2001 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů      
198 2007 Nařízení vlády č. 198/2007 Sb., kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty)      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
256 2009 Nařízení vlády č. 256/2009 Sb., kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby výrobky obsahujícící biocid dimethyl-fumarát nebyly uváděny nebo dodávány na trh      
500 2004 Správní řád      
552 1991 Zákon o státní kontrole      
64 1986 Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6239 Příprava legislativních úprav zákona o obecné bezpečnosti výrobků, příprava příslušných nařízení vlády k tomuto zákonu, jejich předkládání vládě a koordinace zabezpečení souvisejících legislativních úkolů Zákon č. 2/1969 Sb., § 13-1-c; Zákon č. 102/2001 Sb., § 9-4, § 12a
CR6240 Výkon dozoru nad tím, zda jsou na trh a do oběhu uváděny bezpečné výrobky včetně řešení deliktů a ukládání i vymáhání pokut Zákon č. 102/2001 Sb., § 7, § 8, § 9
CR6241 Zajišťování oznamovací povinnosti v rámci systému pro rychlou výměnu informací Evropských společenství (RAPEX) o nebezpečných výrobcích Zákon č. 102/2001 Sb., § 9-1
CR6242 Zajišťování systému pro rychlou výměnu informací RAPEX, oznamovací povinnost o výskytu nebezpečného nepotravinářského výrobku vůči Evropské komisi, oznamovací povínnost vůči dozorovým orgánům o nebezpečných výrobcích z rozhodnutí Evropské komise Zákon č. 102/2001 Sb., § 9-1,2,3
CR6243 Rozhodnutí o zákazu uvedení nebezpečného výrobku na trh nebo do oběhu nebo nařízení o stažení takového výrobku z trhu nebo z oběhu Zákon č. 102/2001 Sb., § 9-3
CR6244 Informační povinnost ze zákona o nebezpečných výrobcích vůči Evropské komisi Zákon č. 102/2001 Sb., § 12


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Krajské hygienické stanice
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
00020869 Česká obchodní inspekce
00023817 Státní ústav pro kontrolu léčiv
00164801 Ministerstvo životního prostředí
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
66003008 Ministerstvo dopravy
70844844 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
71214011 Generální ředitelství cel[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]