PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ochrana spotřebitele

Kód agendy: A1083
Název agendy: Ochrana spotřebitele
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 29.05.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
146 2002 Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
500 2004 Správní řád      
552 1991 Zákon o státní kontrole      
6 1993 Zákon o České národní bance      
634 1992 Zákon o ochraně spotřebitele      
64 1986 Zákon o České obchodní inspekci      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6273 Příprava legislativních úprav zákona o ochraně spotřebitele, vyhlášek k provedení zákona, jejich předložení vládě a koordinace zabezpečení souvisejících legislativních úkolů Zákon č. 2/1969 Sb., § 13-1-c; Zákon č. 634/1992 Sb., § 28a
CR6274 Posuzování žádostí sdružení spotřebitelů a jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele a navrhování Komisi Evropských společenství jejich zařazení do seznamu oprávněných osob při splnění podmínek definovaných v tomto zákoně Zákon č. 634/1992 Sb., § 25-2,3,4,5
CR6275 Poskytování informací sdružením nebo profesním organizacím, jež mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitele, o způsobu vyřízení jejich podnětů Zákon č. 634/1992 Sb., § 26
CR6276 Výkon dozoru nad dodržováním zákonných povinností v oblasti ochrany spotřebitele v působnosti České obchodní inspekce včetně řešení správních deliktů a výběru pokut Zákon č. 634/1992 Sb., §§ 23-1,7,13,14; 23a, 24, 24a, 24b
CR6277 Výkon dozoru nad dodržováním zákonných povinností v oblasti ochrany spotřebitele na úseku zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků včetně řešení správních deliktů a výběru pokut Zákon č. 634/1992 Sb., §§ 23-2,7; 23a, 24, 24a, 24b
CR6278 Výkon dozoru nad dodržováním zákonných povinností v oblasti ochrany spotřebitele pokud jde o prodej výrobků a poskytování služeb, které jsou upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví včetně řešení správních deliktů a výběru pokut Zákon č. 634/1992 Sb., §§ 23-3, 23a, 24, 24a, 24b
CR6279 Výkon dozoru nad dodržováním zákonných povinností v oblasti ochrany spotřebitele na úseku veterinární péče včetně řešení správních deliktů a výběru pokut Zákon č. 634/1992 Sb., §§ 23-4, 23a, 24, 24a, 24b
CR6280 Výkon dozoru nad dodržováním zákonných povinností v oblasti obchodu a služeb včetně řešení správních deliktů a výběru pokut Zákon č. 634/1992 Sb., §§ 23-5, 23a, 24, 24a, 24b
CR6281 Výkon dozoru nad dodržováním zákonných povinností v oblasti ochrany spotřebitele na úseku střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků včetně řešení správních deliktů a výběru pokut Zákon č. 634/1992 Sb., §§ 23-8, 23a, 24, 24a, 24b
CR6282 Výkon dozoru nad dodržováním zákonných povinností v oblasti ochrany spotřebitele u osob při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky, včetně řešení správních deliktů a výběru pokut Zákon č. 634/1992 Sb., §§ 23-9, 23a, 24, 24a, 24b
CR6283 Výkon dozoru nad dodržováním zákonných povinností v oblasti ochrany spotřebitele na úseku léčiv včetně řešení správních deliktů a výběru pokut Zákon č. 634/1992 Sb., §§ 23-10, 23a, 24, 24a, 24b
CR6284 Výkon dozoru nad dodržováním zákonných povinností v oblasti ochrany spotřebitele na úseku podnikání v energetických odvětvích včetně řešení správních deliktů a výběru pokut Zákon č. 634/1992 Sb., §§ 23-12, 23a, 24, 24a, 24b
CR6285 Výkon dozoru nad dodržováním zákonných povinností v oblasti ochrany spotřebitele na úseku služeb elektronických komunikací, včetně řešení správních deliktů a výběru pokut Zákon č. 634/1992 Sb., §§ 23-15, 23a, 24, 24a, 24b
CR6286 Výkon dozoru nad dodržováním zákonných povinností v oblasti ochrany spotřebitele včetně rozhodování o zajištění, propadnutí nebo zabrání zboží Zákon č. 634/1992 Sb., §§ 23-6,7; 23a, 24, 24a, 24b


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Krajské hygienické stanice
Obecní živnostenské úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00018562 Státní veterinární správa ČR
00020869 Česká obchodní inspekce
00023817 Státní ústav pro kontrolu léčiv
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
48136450 Česká národní banka
70106975 Český telekomunikační úřad
70844844 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
70894451 Energetický regulační úřad
71214011 Generální ředitelství cel
75014149 Státní zemědělská a potravinářská inspekce[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]