PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda zákona o spotřebitelském úvěru

Kód agendy: A1084
Název agendy: Agenda zákona o spotřebitelském úvěru
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 29.05.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
145 2010 Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů      
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
500 2004 Správní řád      
552 1991 Zákon o státní kontrole      
6 1993 Zákon o České národní bance      
64 1986 Zákon o České obchodní inspekci      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6287 Příprava a předkládání legislativních úprav zákona o spotřebitelském úvěru do vlády a koordinace zabezpečení souvisejících legislativních úkolů Zákon č. 2/1969 Sb., § 13-1-c
CR6288 Zajišťování dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebiteském úvěru Zákon č. 145/2010 Sb., § 19;Zákon č. 64/1986 Sb., § 2-1; Zákon č. 6/1993 Sb., § 44a-
CR6289 Řešení správních deliktů, ukládání a vymáhání pokut za porušení povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru Zákon č. 145/2010 Sb., § 20, § 21;Zákon č. 64/1986 Sb., § 9, § 12;Zákon č. 6/1993


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00020869 Česká obchodní inspekce
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
48136450 Česká národní banka
71214011 Generální ředitelství cel[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]