PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zdravotnická záchranná služba

Kód agendy: A1087
Název agendy: Zdravotnická záchranná služba
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 17.04.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00024341
Název OVM: Ministerstvo zdravotnictví

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
374 2011 Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě      
374 2011 Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě 5    
374 2011 Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě 23    
374 2011 Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě 21    
374 2011 Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě 15    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6337 MZ - řídí (§ 23/a zákona č. 374/2011 Sb.) metodicky řídí činnost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby
CR6338 MZ - řídí (§ 23/b zákona č. 374/2011 Sb.) metodicky řídí spolupráci poskytovatelů zdravotnické záchranné služby se složkami integrovaného záchranného systému a orgány krizového řízení podle zákona o integrovaném záchranném systému a zákona o krizovém řízení
CR6339 MZ - koordinuje (§ 23/c zákona č. 374/2011 Sb.) koordinuje přípravu a plánování zdravotnické záchranné služby v rámci činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací
CR6340 MZ + MV + ČTÚ - spolupráce (§ 23/d zákona č. 374/2011 Sb.) ve spolupráci s MV organizuje a koordinuje ve vztahu k poskytovatelům ZZS a Českému tel. úřadu jednotný systém rádiového spojení poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a využívání národního čísla tísňového volání 155
CR6341 MZ + KÚ - koordinuje součinnost (§ 23/e zákona č. 374/2011 Sb.) koordinuje součinnost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby při přípravě na řešení mimořádných událostí a krizových situací s ostatními ministerstvy a krajskými úřady
CR6342 MZ - metodicky usměrňuje (§ 23/f zákona č. 374/2011 Sb.) metodicky usměrňuje realizaci celostátních projektů pro sjednocování a zkvalitňování poskytování zdravotnické záchranné služby
CR6343 MZ - metodicky usměrňuje (§ 23/g zákona č. 374/2011 Sb.) metodicky usměrňuje zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku poskytování zdravotnické záchranné služby a podílí se na jejím zabezpečování
CR6344 MZ - financuje (§ 23/h zákona č. 374/2011 Sb.) financuje náklady podle § 22 písm. b) tohoto zákona
CR6345 MZ - vydává stanovisko (§5 odst. 6 zákona č. 374/2011 Sb.) vydává stanovisko k plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami
CR6346 MZ - smluvně zajišťuje a informuje(§21 odst. 1, 2 zákona č. 374/2011 Sb.) smluvně zajišuje letadla pro ZZS a informuje kraje a poskytovatele ZZS o podmínkách využití letadel
CR6347 MZ + MO - spolupráce - zajišťuje a informuje (§ 15 zákona č. 374/2011 Sb.) může zajisti činnost leteckých výj. skupin MO pro poskytovatele ZZS, informuje kraje a poskytovatele ZZS o podmínkách využití let. výj. skupin MO
CR6348 MZ vydá vyhlášku k provedení zákona o ZZS a NV k § 22b) 1 legislativní proces


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
00024341 Ministerstvo zdravotnictví
60162694 Ministerstvo obrany
70106975 Český telekomunikační úřad[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]