PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výkon státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

Kód agendy: A1090
Název agendy: Výkon státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 29.05.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
20 1993 Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví      
500 2004 Správní řád      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6596 Příprava a předkládání návrhu koncepce rozvoje odvětví technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví do vlády Zákon č. 20/1993 Sb., § 3-a;zákon č. 2/1969 Sb., § 13-1-e
CR6597 Příprava a předkládání legislativních úprav právních předpisů z oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví do vlády a koordinace zabezpečení souvisejících legislativních úkolů Zákon č. 2/1969 Sb., § 13-1-e
CR6598 Řízení a kontrola činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Zákon č. 20/1993 Sb., § 3-b
CR6599 Řízení a kontrola činnosti Českého metrologického institutu Zákon č. 20/1993 Sb., § 3-b
CR6600 Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Zákon č. 20/1993 Sb., § 3-c
CR6601 Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí metrologických orgánů Zákon č. 20/1993 Sb., § 4-c
CR6602 Zabezpečování organizace převzetí technických předpisů Evropských společenství přejímaných nařízeními vlády Zákon č. 20/1993 Sb., § 4-d
CR6603 Jmenování a odvolávání předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Zákona č. 20/1993 Sb., § 1-2


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
48135267 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]