PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Volný pohyb služeb

Kód agendy: A1092
Název agendy: Volný pohyb služeb
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 08.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
222 2009 Zákon o volném pohybu služeb      
223 2009 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb      
500 2004 Správní řád      
552 1991 Zákon o státní kontrole      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6673 Příprava a předkládání legislativních úprav zákona o volném pohybu služeb vládě a koordinace zabezpečení souvisejících legislativních úkolů Zákon č. 2/1969 Sb., § 13, § 24
CR6674 Příprava a předkládání prováděcích předpisů k zákonu o volném pohybu služeb vládě Zákon č. 222/2009 Sb., § 31, § 32
CR6675 Poskytování informací Jednotného kontaktního místa žadateli o získání oprávnění k poskytování služeb nebo příjemci služeb Zákon č. 222/2009 Sb., § 13, § 14
CR6676 Předávání žádosti o oprávnění k poskytování služby podanou na základě jiného právního předpisu, správnímu orgánu příslušnému rozhodovat o této žádosti Zákon č. 222/2009 Sb., § 15, § 16
CR6677 Výkon dozoru nad poskytovateli služeb usazenými v jiném členském státě EU, kteří přeshraničně poskytují služby na území ČR Zákon č. 222/2009 Sb., § 18, § 19, § 20
CR6678 Výkon dozoru nad poskytovateli služeb usazenými v ČR, kteří přeshraničně poskytují služby v jiných členských státech EU Zákon č. 222/2009 Sb., § 21, § 22, § 23
CR6679 Zajišťování výměny informací v rámci výstražného systému, kdy činnost poskytovatele služby představuje riziko vážného poškození zdraví, bezpečnosti osob nebo životního prostředí Zákon č. 222/2009 Sb., § 24
CR6680 Zajišťování výměny informací na vnitřním trhu Evropské unie v oblasti poskytování služeb Zákon č. 222/2009 Sb., § 25,26


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Ministerstva a další ústřední správní úřady
Obecní živnostenské úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00003352 Státní plavební správa
00025712 Český úřad zeměměřický a katastrální
00025844 Český báňský úřad v Praze
44015364 Komora veterinárních lékařů České republiky
44964714 Komora patentových zástupců České republiky
44995059 Komora daňových poradců České Republiky
45769371 Česká komora architektů
45770743 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
48136069 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
48136450 Česká národní banka
61379425 Drážní úřad
66000777 Česká advokátní komora
70894451 Energetický regulační úřad
70901473 Komora auditorů České republiky[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]