PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda zákona o některých službách informační společnosti

Kód agendy: A1093
Název agendy: Agenda zákona o některých službách informační společnosti
Datum registrace agendy: 15.06.2012
Platnost od: 12.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
480 2004 Zákon o některých službách informační společnosti      
500 2004 Správní řád      
552 1991 Zákon o státní kontrole      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6689 Příprava a předkládání legislativních úprav zákona o některých službách informační společnosti do vlády a koordinace zabezpečení souvisejících legislativních úkolů Zákon č. 2/1969 Sb., § 13-1-g, § 24
CR6690 Výkon dozoru nad dodržováním zákona o některých službách informační společnosti včetně ukládání a vybírání pokut Zákon č. 480/2004 Sb., § 10-1-a, § 10-5, § 12-5
CR6691 Výkon funkce kontaktního místa pro členské státy Evropské unie a pro Komisi v oblasti poskytování některých služeb informační společnosti Zákon č. 480/2004 Sb., § 10-2,3


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
70837627 Úřad pro ochranu osobních údajů[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]