PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda zákona o investičních pobídkách

Kód agendy: A1096
Název agendy: Agenda zákona o investičních pobídkách
Datum registrace agendy: 19.06.2012
Platnost od: 14.06.2012
Platnost do:

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 47609109
Název OVM: Ministerstvo průmyslu a obchodu

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
2 1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)      
435 2004 Zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů      
500 2004 Správní řád      
552 1991 Zákon o státní kontrole      
586 1992 Zákon o daních z příjmů      
596 2006 Nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů      
72 2000 Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
null 0 Nařízení komise ES (ES) č. 800/2008, ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR6839 Příprava a předkládání legislativních úprav zákona o investičních pobídkách do vlády a koordinace zabezpečení souvisejících legislativních úkolů Zákon č. 2/1969 Sb., § 13-1-b, § 24
CR6840 Příprava a předkládání legislativní úpravy prováděcích předpisů k zákonu o investičních pobídkách do vlády a koordinace zabezpečení souvisejících legislativních úkolů Zákon č. 72/2000 Sb., § 11
CR6841 Posouzení záměru investora získat investiční pobídky a vydání rozhodnutí o nabídce na poskytnutí investičních pobídek nebo rozhodnutí o zamítnutí předložené žádosti Zákon č. 72/2000 Sb., § 4
CR6842 Vydání rozhodnutí o příslibu nebo o zrušení příslibu investičních pobídek na základě výsledku posouzení žádosti investora o příslib investičních pobídek Zákon č. 72/2000 Sb., § 5, § 5a
CR6843 Kontrola uplatňování investičních pobídek a vyvozování důsledků za porušení podmínek zákona o investičních pobídkách Zákon č. 72/2000 Sb., § 7


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Finanční ředitelství
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
00164801 Ministerstvo životního prostředí
00551023 Ministerstvo práce a sociálních věcí
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
72496991 Úřad práce České republiky[Čas vygenerování tohoto souboru: 20.06.2012 09:04:58.]